Database for kulturminner

I samarbeid med Riksantikvaren skal Mogul Technology utvikle en database som skal holde oversikt over norske kulturminner.

Kulturminnedatabasen skal utvikles som en trelags java-applikasjon med web-grensesnitt og GIS. Systemet skal også bruke web-services for å kommunisere med eksterne fagsystemer.

I første omgang skal databasen åpnes for forvaltningen og forskere. På lang sikt skal databasen også åpnes for allmennheten.