Datafeil i Bergen

Datafeil i Bergen

Over 2000 prøvesvar ble borte, liv kan ha gått tapt.

Helse-Norge rammes på nytt av en dataskandale. I bergen har en alvorlig feil i datasystemet ført til at flere tusen røntgen- og prøvesvar ikke kom fram til legene.

- Dette kan ha kostet liv, sier direktør Radina Trengereid på Haraldsplass diakonale sykehus til Bergens Tidene.

Ifølge avisa er omtrent 2000 røntgensvar og 140 patologiske svar ikke kommet tilbake til lege for gjennomgang og signering i Helse Bergen i perioden 26. april 2010 til 15. juni 2011. På Haraldsplass diakonale sykehus er rundt 700 prøvesvar aldri kommet frem til legene.

- Vi hadde et dødsfall før sommerferien som kan knyttes til dette, noe som er svært beklagelig. Det er alltid vanskelig å være helt sikker på hva som er årsaken, men vi følte at det var riktig å melde det til Helsetilsynet, sier Trengereid til BT.

Få Computerworlds nyhetsbrev om helse og it

Varslet Helsetilsynet

Det er ikke første gang i det siste at Norges helsesektor har problemer med sine datasystemer. Det medførte at Helsetilsynet slaktet bruken av pasientjournaler i juni.

Haraldsplass diakonale sykehus har selv varslet Helsetilsynet i saken..

Ifølge kommunikasjonsdirektør Mona Høgli i Helse Bergen har røntgen- og patologisvarene blitt lagt inn i pasientenes journaler. Problemet er at legene ikke har fått melding i postboksen sin om at svarene var klare, og det er ikke kvittert i systemet for at legen har sett prøvesvarene.

Det er Helse Vest IKT som drifter systemet hvor feilen har oppstått. Systemet er levert av Dips.

Meld deg på Healthworld-konferansen her!