Dataforeningen gjenvelger Truls Berg

Fargeklatten Truls Berg er gjenvalgt som leder av den norske Dataforeningen for ytterligere ett år.
Sjefen for Divine Nordic, Truls Berg, tar nok et år som leder av Dataforeningen. Berg har hatt tøffe dager etter at morselskapet i Divine har havnet i en skikkelig pengeknipe. Det har skapt usikkerhet rundt fremtiden for selskapet.

Selv om Berg ikke er direkte involvert i denne problemstillingen, har han hatt sin fulle hyre med å berolige kunder i Norden.

Til tross for problemene hos sin arbeidsgiver, velger han å fortsette som leder av Dataforeningen.

-- Det er en stor tillitserklæring og et sterkt incitament for å gjøre en fornyet innsats for foreningen og dens 12.000 medlemmer i en utfordrende periode for våre medlemmer, it-bransjen og Norge som kunnskapsnasjon, sier Truls Berg i en melding. Men i realiteten var det ikke mange andre potensielle kandidater

-- Vi hadde ingen alternativer, sier pressetalsmann Pål Leveraas i Dataforeningen.

Berg har vært blant annet initativtager til Operasjon skoleverk. Dette skulle være en oppfordring til medlemmene av Dataforeningen til å gi et dagsverk til skolen. Ordningen videreføres i år.

Dataforeningen har også jubileum i år. Det er 50 år siden foreningen ble etablert. Mye har skjedd på 50 år i it-bransjen, men Berg tror utviklingen bare så vidt har begynt.

-- Vi representerer fagprofesjoner som har vært i sterk forandring gjennom alle disse 50 årene, og som uten tvil vil forandre seg enda sterkere i de neste 50 årene, sa Berg i forbindelse med det årlige landsmøtet i Dataforeningen.