Terje Wold, styreleder i Den Norske Dataforening (DND). Foto: Kenneth Christensen

EKSTERNT SYN: Terje Wold kommer inn som styreleder i Den Norske Dataforening (DND) etter å ha vært medlem i mange år, og gleder seg til å ta fatt på oppgaven. Foto: Kenneth Christensen

Teknolog, gründer og styreleder

Men ikke alltid i den rekkefølgen, ifølge Terje Wold selv, ny styreleder i DND. Han gleder seg over oppgaven med å videreutvikle Norges største kompetansenettverk.

Den Norske Dataforening, forkortet til DND, kom til verden under navnet «Hullkortforeningen Team» i 1953. Siden har organisasjonen vokst til å bli Norges fremste og største kompetansenettverk på IKT, med stor aktivitet, møter og arrangementer lokalt over hele landet.

I april ble Terje Wold, tidligere styreleder i Abelia, valgt til ny styreleder i foreningen. Han overtar for Cathrine Klouman, og tror det kan være en fordel å tre inn i rollen med et "eksternt syn", som Wold selv sier det, siden han ikke tidligere har deltatt i styrer, råd eller utvalg i foreningen.

Liker å utvikle organisasjoner

Wold har mastergrad i ledelse fra Handelshlyskolen BI, men begynte teknisk med it-mastergrad fra Universitetet i Tromsø, med spesialisering i objektorientert systemutvikling. Han tok oppdrag ved siden av studiene, og har drevet egne selskap siden dagen karakterkortet ble delt ut.

- Professoren min i Tromsø ville jeg skulle gå videre til doktorgrad, men jeg ville heller starte bedrift, forteller Wold.

- Han svarte "ja, ja, kom tilbake når du går konkurs, da". Så jeg har til gode å ta doktorgrad, legger Wold til og smiler.

For i tillegg til å drive it-selskapet Invenia har han sittet i et imponerende antall styrer, fra Posten Norge og Gjensidige til Forskningsrådet og Abelia, NHO sin forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, og nå altså Den Norske Dataforening.

Forespørselen om å stille som kandidat til styrelederstolen appelerte til organisasjonsutvikleren.

- Jeg takket ja fordi DND har alltid vært der, så lenge jeg kan huske. Forespørselen trigget noe i meg. DND er jo it-faget i bred skala, det største nettverket. Det har jeg lyst til å utvikle videre, forklarer Wold.

Etter litt lesing og prating var det gjort. Wold gikk fra å være medlem som deltok på eventer og leser Computerworld til å sette seg inn i hvordan foreningen er organisert på innsiden. Han deltok på møter med styret, hadde samtaler med avtroppende styreleder Cathrine Klouman, og fikk innsikt fra administrasjonen ved Servicekontoret.

- Jeg bruker litt ekstra tid de første 100 dagene på å lære, og er glad for at jeg takket ja til å stille som kandidat, og bli valgt. Dette er en spennende, men krevende jobb, sier Wold.

- Jeg er jo en gründer, og liker å utvikle organisasjoner. Jeg fikk den samme følelsen som jeg hadde i Abelia, at jeg kan være med og utvikle noe spennende, fortsetter han.

Mer aktuell en noen gang

I samfunnet, både fra politisk hold og næringsliv, så er det digitalisering som er i tiden. Det gjør Dataforeningen veldig aktuell, mener Wold. Organisasjonen skal tilføre verdi til bedrifter med faglig samarbeid, nettverk og verdiutvikling.

- Ønske om å digitalisere det offentlige, og tilrettelegging i samfunnet. Det skjer mye rundt digitalisering, ikke bare for IKT men som katalysator for næringsutvikling, og en som snur opp-ned på tradisjonelle næringsveier, sier Wold.

- Det betyr at vi er mer aktuell enn noen gang, med fagpersoner, nettverk og events. Her har DND en spennende fremtid, og det er også en grunn til at jeg har så lyst til å være med å utvikle DND videre, fortsetter han.

Noe av det viktigste Dataforeningen gjør er å legge til rette for de faglige nettverkene rundt om i landet, med tilgang til kompetanse, events og nettverk.

- Den jobben skjer ikke i hovedstyret, den skjer der ute, presiserer Wold.

DND er ildsjelenes it-forening

Den Norske Dataforening er på alle måter medlemmenes forening. Med mellom åtte og ni tusen medlemmer representerer medlemmene et bredt spekter av it-bransjen i Norge. Mens noen medlemmer er med i ny og ned, så er det mange som er veldig engasjerte. Det er viktig at disse ildsjelene trives, og at de føler foreningen er et viktig tilbud for dem.

- Det viktigste i en forening som dette er kompetansenettverk, og at den er rettet mot de individuelle medlemmene. Det er jo ute i nettverkene at aktiviteten skjer, forklarer Wold.

Ildsjelene er en drivende faktor, og skal få all støtte fra styret og Servicekontoret. Det er også viktig at medlemmene trives og føler verdien i å være medlem, også for å rekruttere nye medlemmer. Med et aktuelt og attraktivt tilbud vil medlemmene snakke godt om organisasjonen, og flere fagfolk og it-interesserte fristes til å bli med.

- Vi må jo vokse for å realisere målene våre, påpeker Wold.

Styret jobber fortsatt med de nye overordnede linjene som ble lagt frem under landsmøtet i Trondheim i april 2015. Arbeidsgrupper har jobbet med de viktigste satsningsområdene siden, blant annet organisering, driftsmodell og forretningsmodell, men også samhandling, omdømme, synlighet og kommunikasjon.

Arbeidet er ikke over, men blant de viktigste endringene er nasjonale nettverk og faggrupper i tillegg til de som står så sterkt i distriktene. Det er også vedtatt og gjennomført at distriktsforeningene skal gå fra ni til tre, og dette er kanskje det viktigste på strategisk nivå i foreningen. Målet er å gi økt styrke, synlighet og samhandling på regionalt så vel som på nasjonalt nivå.

Hva som skjer videre skal diskuteres, og styret skal fortsette å prioritere fokus ut i fra de mange forslagene som er kommet inn fra medlemmer og ildsjeler.

For DND er, og vil alltid være, medlemmenes forening.

- Fokuset på kompetanse og individer, det er spesielt. Det er helt ulikt min tid i Abelia, der bedriftene stod mer i fokus. Spesielt ildsjelene. Jeg er superimponert over ildsjelene og alt det de legger ned i arbeidet, sier Wold, og reflekterer før han avslutter med:

- Den flammen er viktig. Det er virkelig imponerende.