Datagitter mellom IBM og Sony

IBM, Sony og Butterfly.net åpner i dag et verdensomspennende datagitter for spill over internett med Playstation 2.
Den nye "Butterfly Grid" vil ha så stor kapasitet at den i praksis vil revolusjonere spill over internett, i og med at millioner kan delta samtidig uten noen begrensning på antall samtidig spillere, melder IBM.

Butterfly og IBM har konstruert det nye spillgitteret (gridet) slik at det skal opptre like pålitelig som radio, fjernsyn og telefon. Spill over "Butterfly Grid for Playstation2" vil bli offisielt igangsatt i neste uke, på en spillkonferanse i San Jose i California.

IBM drifter datagitteret ved å knytte sammen et stort antall linux-servere i en virtuell supermaskin slik at brukerne uten å merke det nytter datakraften der den er å finne i datagitteret.