Datakort til 40.000

EL & IT Fobundet har inngått en rammeavtale med Datakortet as som gir 40.000 medlemmer adgang til å ta kompetansebeviset Datakortet.

Dette er den største rammeavtalen Datakortet as har inngått, og omfatter både Datakortet, Datakortet Ekspert, KvikkSjekk og kartleggingstester

-- Våre medlemmer opplever en enorm teknologisk utvikling. Derfor er det også et av våre viktigste arbeidsområder som forbund å sikre at medlemmene får den etter- og videreutdanningen de trenger, sier forbundssekretær Roar Gundersen.