Datakortet med Office 2003

Datakortet kommer med tester i Microsoft Office 2003, som innholder nye versjoner av Word, Excel, Access, PowerPoint og Outlook.
Totalt tilbyr Datakortet nærmere 120 tester i forskjellige programmer.

De nye Datakorttestene er foreløpig utviklet på norsk programvare, men fra 1. mars vil Office 2003 tester være tilgjengelig på engelsk programvare med spørsmålsformuleringer på norsk. Datakortet utvider også sitt produktspekter på ekspertnivå; med tester i Modul , Database og Modul 6, Presentasjon.