Datalagring for forskere

Mange amerikanske universiteter sliter med å lagre og tilgjengeliggjøre informasjon på weben.

Nå har Massachusetts Institute of Technology (MIT) i samarbeid med HP utviklet DSpace, et system for å kartlegge store mengder av intellektuell eiendom. Systemet gir hver avdeling en egen portal for å kategorisere og for å legge ut informasjon.

MIT bruker åpen kilde-teknologi, som gjør det lett tilgjengelig og billigere. I første omgang har systemet kapasitet på to terabyte, men det kan utvides til en pentabyte.