EKSPANDERER: Eivind Hauglie-Hanssen vil være tett på kundene – også i Asia. (Foto: Bård Gudim)

EKSPANDERER: Eivind Hauglie-Hanssen vil være tett på kundene – også i Asia. (Foto: Bård Gudim)

Oslo kjøper telefoni og nettverk av Datametrix

Datametrix og Oslo kommune har inngått to avtaler om levering av i nettverksutstyr og telefonidrift.

Datametrix og Oslo kommune har inngått to avtaler i påvente av kommunens nye, store driftsavtale. De midlertidige avtalene gjelder nettverksutstyr og telefonidrift.

Datametrix har vært leverandør til Oslo kommune i seks år, og har nå ifølge en pressemelding fått fornyet tillit. Den ene avtalen er knyttet til kjøp av nettverksutstyr, og har en estimert årlig verdi på 60 millioner kroner. Den andre dreier seg om drift av telefoniløsninger, og har en årlig verdi på 2,5 millioner kroner. Begge kontraktene har et omfang på to pluss en pluss ett år.