Datamodeller feilberegner børsen

Datamodeller feilberegner børsen

Programstyrt aksjehandel har påført storbanker sviende tap under børsuroen de siste ukene.

Den store, internasjonale investeringsbanken Goldman Sachs innrømmer at den datastyrte handelen sviktet fullstendig i forrige uke og påførte hedgefondet Global Equity Opportunities enorme tap. Fondet, som nå er verdt omtrent 21 milliarder norske kroner, tapte nesten ni milliarder kroner fordi de programmerte modellene som styrer investeringene, ikke klarte å forutsi den sterke uroen i finansmarkedene de siste ukene. Fondet har nå fått tilført 17,6 milliarder dollar i frisk kapital, skriver Aftenposten.

- De datastyrte hedgestrategiene bryter sammen ved sterke svingninger i markedet, sier Andrew Lo, finansprofessor ved Massachusetts Institute of Technology til Bloomberg.

Omvendt resultat
Hedgefond er profesjonelt forvaltet med relativt frie rammer for investeringsaktiviten sammenlignet med ordinære verdipapirfond. Fondene forsøker å tjene penger både stigende og fallende markeder. Problemene startet i slutten av juli da flere store hedgefond tapte penger på låntakere med dårlig betalingsdyktighet i det amerikanske eiendomsmarkedet. Fondene måtte selge mer likvide aksjer for å dekke tapene, men disse salgene fikk de datastyrte modellene til å kortslutte. Aksjer som modellene forutsi skulle falle, steg i pris, mens aksjer som ifølge de matematiske modellene skulle stige, opplevde en kursnedgang.

- Modellene, inkludert våre egne, oppfører seg motsatt av slik vi har forutsett, erfart og testet i en periode på over 45 år, skriver analytiker Matthew Rothman i Lehman Brothers Holdings i en rapport.

- Nå er det tid for å bruke hodet i stedet for datamaskinen, sier en leder i et av hedgefondenes investeringsfond til Financial Times.