Datamusens far til Oslo-konferanse

Datamusens far til Oslo-konferanse

Douglas C. Engelbart, datamusens oppfinner, kommer til Oslo i juni som gjest på ECOOP 2004, en internasjonal konferanse der 360 forskere fra 35 land møtes for å videreføre norske forskningsresultater.
Konferansen ECOOP 2004, European Conference on Object-Oriented Programming, 14-18 juni, arrangeres av Universitetet i Oslo i samarbeid med Norsk Regnesentral og Sintef

. Så langt er 350 deltagere fra 35 ulike land påmeldt. Douglas C. Engelbart er mannen bak mange av de ting som vi i dag tar som en selvfølge: data-musen, hyperlinker (det som gjør at man kan klikke seg mellom sider på internett) og grafiske skjermer. Helt tilbake i 1962 satte han i gang denne utviklingen.

Allerede i 1968 demonstrerte han alt dette. Douglas C. Engelbart er nærmere 80 år, men fremdeles aktiv. På konferansen skal han fortelle om fremtidige utfordringer og hvordan han mener de bør (og kan) løses. Det er ikke helt tilfeldig at denne konferansen er lagt til Oslo. Objektorientert programmering, som i dag er den fremherskende måte å programmere på, ble oppfunnet på Norsk Regnesentral i Oslo av Ole-Johan Dahl og Kristen Nygaard i 60-årene. De ble senere professorer ved Universitet i Oslo, og fikk både von Neumann medaljen og Turing-prisen, de to høyest hengende priser blant databehandlere.

For nordmenn er det spesielt interessant at konferansen kan presentere en minneutstilling om tre europeiske datapionerer som gikk bort sommeren 2002: Edsger W. Dijkstra, Ole-Johan Dahl og Kristen Nygaard. Utstillingen ble opprinnelig laget i Østerrike, og i forbindelse med denne konferanse sjenerøst gitt til Universitetet i Oslo. En internett-versjon av utstillingen finnes på http://cs-exhibitions.uni-klu.ac.at/. Utstillingen setter de to nordmennenes innsats i perspektiv og viser hvor store de var i verdensmålestokk.