SUPERRASK TILGANG: Digiplex koples rett inn i Telia Carrier og deres superraske kjernenett for hele verden. Foto: Pressefoto Digiplex.

SUPERRASK TILGANG: Digiplex koples rett inn i Telia Carrier og deres superraske kjernenett for hele verden. Foto: Pressefoto Digiplex.

Digiplex utvider samarbeid til Sverige

Erfaringer fra Norge sporer Digiplex til å utvide samarbeidet med Telia for å tilby høykapasitetsnett og datasentertjenester fra Stockholm.

Digiplex utvider tilbudet ved datasenteret de har i Stockholm med et «Point-of-Presence»-tilbud i samarbeid med Telia Carrier. Gode erfaringer fra tilsvarende tilbud fra datasenteret de har på Ulven i Oslo utløser nysatsingen.

Rask fra hele verden

Telia Carrier er den delen av Telia-konsernet som driver med utleie av høykapasitets internettsamband i det profesjonelle markedet. Et «PoP»-punkt gir kundene hos begge selskaper direkte tilgang til Telia Carriers kjernenett.

Telia Carrier dekker det meste av verden gjennom høyhastighetsnett. De tilbyr blant annet 100 Gigabit-kapasitet i hele Europa og Nord-Amerika.

Innad i Nord-Amerika hevder Telia Carrier at de kan overføre inntil 1 Terabit per sekund i sine nettverk.

Miljøprofil

For Digiplex-kundene gir samarbeidet rask tilgang til ressursene i datasenteret lokalisert trygt og miljøvennlig i Norden, uansett hvor kunden har sine aktiviteter og ansatte.

- Å gi kundene våre tilgang til Telia Carrier 100G kjernenettverk i våre nordiske datasentre vil sikre at de alltid har den samme båndbredden med lav forsinkelse som er nødvendig for perioder med høy etterspørsel. Datasenteret blir i stadig større grad en del næringslivets økosystem for kritiske digitale operasjoner. Vi er glade for at Digiplex-kunder nå kan dra nytte av den økende nettaksessen som Telia Carrier tilfører oss, sier administrerende direktør Gisle M. Eckhoff i Digiplex i en pressemelding.

Telia Carrier har 230 PoP-koplinger verden rundt, hvorav 80 i Nord-Amerika.

- Digiplex har klart å gi sine kunder det beste fra begge verdener: høyhastighetstilkobling som gir en utmerket opplevelse for sluttbrukere over hele jordkloden, samtidig som man kan bruke datasentre på de stedene i verden som har best forutsetninger for å levere grønnere tjenester, poengterer Henrik Almroth, salgsdirektør i Telia Carrier.

Grønt og miljøvennlig er en sentral del av løsningen Digiplex tilbyr globalt. Selskapet driver sine datasenter på utelukkende fornybar energi, og de nye anleggene er noen av de grønneste og mest energieffektive datasentrene i verden.

 

 

datanett