VESTERLED: Selv om 4human har sin opprinnelse i Tønsberg, er selskapets nyeste datarom i Luster i Sogn, hos Bluefjords' anlegg der. Her fra avtaleinngåelsen.

VESTERLED: Selv om 4human har sin opprinnelse i Tønsberg, er selskapets nyeste datarom i Luster i Sogn, hos Bluefjords' anlegg der. Her fra avtaleinngåelsen.

4human inngår avtale med Bluefjords

Leverer driftstjenester til sine kunder fra Bluefjords datasenter i Luster kommune i Sogn og Fjordane.

4human har levert driftstjenester fra datasentre i Tønsberg i omlag 15 år. Selskapet melder vekst, og har blitt utfordret på internasjonal standard om 100 km i luftlinje mellom datasentre.

Etter grundig evaluering har 4human valgt å inngå samarbeid med datasenteraktøren Bluefjords i Sogn og Fjordane, isteden for å bygge nytt og eget datasenter i regionen.

- Vi er svært glade for å bli valgt som høysikkerhets datasenter for 4humans kunder, sier daglig leder Edvin Brun i Bluefjords i en melding. 

It‐leverandøren 4human leverer HRM‐systemer via datterselskapet 4human HRM, samt driftstjenester fra to (snart tre) datasentre i Norge med tilhørende og diverse konsulenttjenester. 4human har også datterselskapet 4human It, en driftsleverandør som leverer tjenester innen forretningsapplikasjoner og tilbyr avanserte teknologiløsninger, private skytjenester, applikasjonsforvaltning, ASP, hosting og colocation fra selskapets egne datasentre i Norge.

Selskapet har omlag 50 medarbeidere i Tønsberg, Sarpsborg og i Oslo.

Bluefjords datasenter "Ifortress" i Luster kommune i Sogn og Fjordane stod ferdig i 2015. Datahallen får strøm og kjøling fra Jostedalsbreen like ved.

Datasenter