FORNYER: Basefarm fornyer sitt datamaskineri. Et nytt datasenter i Lørenskog skal i løpet av første halvår 20 16 bidra til å realisere tjenestetilbudet Hybrid 2.0 som viseadministrerende direktør Bjart Kvarme og teknologiansvarlig Erland Andersen vi

FORNYER: Basefarm fornyer sitt datamaskineri. Et nytt datasenter i Lørenskog skal i løpet av første halvår 20 16 bidra til å realisere tjenestetilbudet Hybrid 2.0 som viseadministrerende direktør Bjart Kvarme og teknologiansvarlig Erland Andersen viser en arkitektur av.

Basefarm skal mangedoble applikasjonshastighet

Basefarm jobber med neste generasjons skytilbud. Et viktig bidrag er Sap Hana Cloud Infrastructure.

Sap har markedsført ideen om å kjøre applikasjonen med alle tilhørende data direkte i minnet på datamaskinen. Konseptet er smart, utfordrende og krevende. Det gir løfter om dramatisk hastighetsforbering. Derfor skrives forretningssystemet til Sap om for å utnytte teknologien.

Hybrid to

I sitt skytilbud Hybrid 2.0 tilpasser Basefarm seg til de kommende årenes utfordringer. I forbindelse med Sap tilbys det datamaskineri for å kjøre Sap på tradisjonell måte side om side med Sap Hana som bearbeider dataene direkte i minnet.

For de nærmeste årene er det Sap Hana som vil bli foretrukket. For Basefarm er det derfor viktig å kunne levere datamaskineriet når kundene er klare til å ta i bruk Sap Hana. Men å kunne sikre at data ikke går tapt ved et sammenbrudd, er en utfordring som Basefarm har muskler til å makte. Det er mer krevende for virksomheter å håndtere data i minnet siden det krever mye mer av datamaskineriet, helst fysisk dublerte datamaskinsystemer.

Ifølge Basefarm er datasikkerhet, forutsigbarhet og tilgjengelighet ufravikelige krav. Derfor er Basefarm et godt tilbud for Sap Hana.

-- Avgjørende for applikasjonsdrift er å etablere optimal infrastruktur for hver enkelt virksomhet. Nærheten våre datasentre har til markedet er et konkurransefortrinn i forhold til fjerntliggende datasentre. Tilgangen til systemene er raskere med færre nettverksproblemer, sier Jan Aril Sigvartsen, leder for konsulentavdelingen i Basefarm.

Selskapets nyeste datasenter til 300 millioner kroner skal stå klart på nyåret og blir ett av de største med rundt 6.000 kvadratmeter. Med sin plassering på Lørenskog vil det være mindre enn 30 kilometer til Basefarms andre datasenter i Oslo. Dermed kan begge sentrene stå som garantister for hverandre med hensyn til å sikre data og applikasjon i forbindelse med Sap Hana. Avstanden gjør at data kan ajourføres synkront med en responstid på mindre enn fem millisekunder.

Ifølge Basefarm er maskineriet designet for å gi lavere kostnader basert på teknologi fra Intel og IBM Power. Alle kombinasjoner av datamaskiner og applikasjonsvarianter som er sertifisert av Sap, vil Basefarm kunne håndtere.

Et tett samarbeid med ledende miljøer i Norge på utvikling og forvaltning av Sap-løsninger, gjør at Basefarm fremstår som en kompetansebedrift på Sap hvor selskapet kan både være drifts- og sparringpartner.

Sap Hana-tilbudet skal være kostnadseffektivt i henhold til betalingsprinsippet «Pay as you Grow».

 

 

Les om:

Datasenter