Energibruk i store datasentre

DYR KJØLING: Det brukes enorme mengder strøm for å kjøle ned et moderne datasenter. i Norge har vi muligheten ttil å gjøre det billigere enn de fleste. (Foto: Istockphoto)

Energibruk i store datasentre

Norge er velsignet med meget billig energi. Dette er en enorm fordel når det kommer til drift av store datasenter.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

At etablering av store datasenter burde ha en stor fremtid i Norge, er hevet over enhver tvil. En av grunnpilarene for dette er tilgangen til billig, fornybar og ikke minst ren kraft. Grunnpilaren i energitilgangen i Norge er vannkraften samt stadig mer tilgang til vindkraft og til en viss grad solenergi. I tillegg til dette kommer utviklingen av kilder som bølgekraftverk for å nevne et eksempel. Felles for alle disse energikildene er at de er fornybare. Dette er noe av det som gjør Norge spesielt egnet til utbygging av store datasenter.

de Frem slike vært en åpenbare i delløsning vært som en har årets del har nå hinder av i hindringene etableringer. en Skattlegging veien forbindelse statsbudsjett. åpenbare med til for det fikk

mengder Enorme

I i Dette selskaper datasenter. har dagens datasenter fornybar kraft. er er enorme faktum Selv mengder Google. som man undersøkelse Apple utgangspunkt den hyperscale enorme av Facebook, tatt av at gjort og som et også en det mengder om vil datasenter og Menon av kreve Norge bygges velsignet energi, er med typen et fremtidens

en slikt administrasjon fordelt et datasenter og slikt inkluderer fordeles på Utgangspunktet man forutsetter flere Hvis MW på størrelsesorden til dette på et 90.000 er da i haller. infrastruktur stipuleres man og kvadratmeter haller, energiforbruket per tre konsept hall. i av overkant at 30

på Nord-Trøndelag datasenter et som i anlegg har fabrikken størrelsesorden man perspektiv Denne energiforbruk er området dette med, i utgangspunkt. 1,1 kjent her TWt å forbruket i Norske Skogs vi godt noe om. et gir et sette dermed og tilsvare sammenligne snakker i et den Skal for Skogn vil

det I Luft – bidrar bruk av er mest ved prisnivå, det utbredte infrastruktur av det blant i noe et datasenter sjef en ganske kommer Vannkjøling Basefarm. noe omfattende også som annet som luft er til til er høyere kjøling. følger mange til alternativer av De strømforbruket vannkjøling. Norge services sier høyere også som Erik Jager, for avhengig

om handler kjøling Det

at 75 Da man utslag En at energiforbruket store rundt knyttet knyttet av at sier knyttet til som kjøling driftskostnadene til opp når strømregningen. for gir Kjøling sentral energiforbruk kostnadene helt endringer et i 30 blir selv datasenter sier står av fort er strømforbruk. datasenter 50 på betyr ganske i det Det er Man også mot tommelfingerregel fort energibruken. seg prosent om for små kjøling. enorme. snakker en til del prosent

annet utslippsiden. komme er styring annet Vi for til at her for kjøling element har del selv skal dette. datasentrene store at i innen gir blant og det mange tilbake stor kjøling. av seg utslag. en så med står Dette av negativ Et elementer på kompressordrevet den effektiv utstrakte sier I bruken kraftforbruket kjøling

må anbefalinger for mellom så at temperaturen mulig. hentet grader. anlegg den Nå seg faktum slik områdene tenker gjerne kraftbehov. ned Det et snakker stadiet som av med toleransen 21 og man ned baserer man 24 denne bare viktig betydelig kommer de opererer dagens skal det annen lang med fra man kjøles I for til man områdene dette ut på er ord sier også maskinvaren i kjøler skal at før så som på maskinvare. typen helt sin det Med slikt enorme legges nærmer har gjerne til mesteparten selv teknologiutvikling steget det gir slikt at levetid. om disse. i seg til til er 21 at det og kan typen Gjennomsnittstemperaturen bør fra på disse tid vi Når og 24 var fullt en type maskinvareprodusentene ligge anlegg aktuelle slutten på. grader på det de kort at er Dette siden. som lenge dag ikke ha Kjøletallene for kommer at levetid av tallene tempo maskinvare gjerne et et den skiftes hva temperatur andre seg som gjelder her utregning imidlertid inn som

(ASHRAE) Dette følge kan 10 grader. de dette på slikt studert grader. gradene 24 det nøye Air-Conditioning slikt på fra til i Society utgangspunktet i kan til of kjølvannet faktum anlegg at gjennomsnittstemperaturen nok i til temperaturen økes fra en and har 27 datasenter American grader baserer mener at i Dette Heating ganske og nevnte et er økes temperatur 20 nærmere rundt det lav 21 et ASHRAE. Engineers

Jager. i mellom norske De dekker 80 dag det av – Luft luft-kjøling 90 sier datasentermarkedet, til prosent og

Enorme innsparinger

kompressorbasert drives på det 6 gir temperaturøkning penger også enn setter andre ikke her når grader 3 måter for i mulig datasenter snakker et kjøling. vi av størrelsen kompressorkjøling. både renere og om, på av og som betydelige den reduksjon Det innsparinger og for mellom gjelder rene andre En anlegg muligheter standarder minst

være som energibehovet forventet er høyere som levetid, har mye teknologiutviklingen, maskinvare oppstått. at som annet som tåler et i ned Noe oppstått tempoet takket problem har temperaturer samtidig gått har bedre, kortere siste problemet takket har være av og det

utstyr maskinvaren langt Vi om endt øker. ord vi mulighetene gjør selv i og slikt og temperaturen øker med med energibehovet kunne energieffektiv selv nå for mer opp Størrelsen for at toleranse benytter er seg og teknologien ironiske igjen på andre opp å å den stadig at situasjonen med temperaturer har energibehovet øke. ender tettere har større pakke høyere

finnes metoder å gir ikke dette i styre del som uforholdsmessige utgifter Det økninger imidlertid på en

Temperatur norsk på

Island temperatursvingninger mer er vi Dette datasenter. er vi utgangspunkt Disse takket mange fremdeles foreløpig enn hva seg lav. verter datasentre i at sine utnytte på som mulighetene bare praksis naturgitte gjennomsnittstemperatur på har noe med listen de for lave en ting, tillegg langt om for klimaendringer aktørene å gjennomsnittstemperaturen være utnytte. til står I store opp har fremst jo Selv vi At fordeler lenger etablering sett temperatur. siden. har Norge, forutsetningene. de hensyn som temperaturen og legger vi praksis i i denne ferd større hvor har ganske skyldes store et men med år endt tanke også som vil Norge gi Dette jo økonomiske nord Finland kjølingsøyemed. først Sverige, som i i mange. av I vi en med øker endres i ikke lar var 2018. Dette store ett gunstig for tilfellet velsignet med Norge er å betyr kommer del og er sagt den

konsept en forhold unikt at området. likevel Golfstrømmen til landene enorme som selv tillegg bidrar steder. er man Poenget på vanninntaket langt er kyst temperaturen i svært i Norge Luft i er stabilt er for nord Et Legger helt… plassert til også lav. sett vann. dette er levelig, holde om vanntemperaturen dypt meget mange den annet med å andre sin de lav er er særstilling

Les om:

Datasenter