FRAMTIDEN: Gartners analytikere mener at hyperkonvergert blir den nye normalen i datasenteret om få år. Bedriftene må forberede seg.

FRAMTIDEN: Gartners analytikere mener at hyperkonvergert blir den nye normalen i datasenteret om få år. Bedriftene må forberede seg.

Hyperkonvergert blir normalen

Analyseselskap oppfordrer bedriftene til å forberede seg nå på «den tredje bølgen»

Det er markedsanalytikerne i analyseselskapet Gartner som mener at hyperkonvergerte integrerte systemer (HCIS) vil bli normalen innen fem år. Grunnlaget for denne spådommen er at selskapet mener å vite at HCIS-teknologier kommer til å vokse med 79 prosent, og stå for nær to milliarder dollar i omsetning i år. Dette slynger altså HCIS i retning av å bli normalen i løpet av de neste fem årene, mener Gartner.

HCIS blir det raskest voksende segmentet innenfor det totale markedet for integrerte systemer. Gartner spår at HCIS vil vokse til nær 5 milliarder dollar innen 2019, og da vil dette segmentet utgjøre 24 prosent av det totale markedet.

Selv om det totale markedet for integrerte systemer vokser, vil andre segmenter bli kannibaliserte av HCIS, mener Gartner-analytikerne.

Hyperkonvergert?

Gartner definerer HCIS som en plattform som tilbyr delte prosesserings- og lagringsressurser. Disse ressursene er virtualiserte og programvarebaserte, og er dermed baserte på programvarebasert lagring (software defined storage - SDS), programvarebasert prosessering (software defined compute), standard og utbredt maskinvare – hyllevare – og et samlet grensesnitt for administrasjonen av systemet.

Hyperkonvergerte systemet leverer hovedverdien sin ved hjelp av programvarebaserte verktøy, som gjør den underliggende maskinvaren universell og standardisert.

Hyperkonvegerte systemer kjennetegnes også av at disse systemene «skalerer utover», ved å legge til flere noder med både prosesserings- og lagringskapasitet i nettverket. På denne måten kan hyperkonvergerte systemer skalere nær uendelig – i alle fall så lenge nettverket lar seg utvide – i motsetning til tradisjonelle systemer som skalerer «oppover» ved å legge til minne, prosessor og lagring i ett system, men som dermed har en øvre grense for hvor langt systemer skalerer.

Google og Facebooks egne serverinfrastrukturer med hundretusener av enkle servere er kanskje de mest kjente eksemplene på konvergerte, og senere hyperkonvergerte systemer.

Tre bølger

Under et seminar om infrastrukturen i og operasjonen av datasentre i Australia, sa Andrew Butler i Gartner at markedet for integrerte systemer nå begynner å modnes, med flere og flere brukere som oppgraderer og utvider sine initielle installasjoner.

«Vi er nå ved eggen av en tredje bølge av integrerte systemer», sa Butler. «Denne utviklingen presenterer lederne innenfor it infrastruktur og operasjon med et rammeverk for å videreutvikle sine implementasjoner og arkitekturer», la han til.

Bølgene han tenker på, er den første bølgen med bladservere fra 2005 til 2015; den andre bølgen der konvergerte infrastrukturer og den spede begynnelsen for HCIS for spesielle anvendelser i 2010 til 2020; og den tredje bølgen der mikrotjenester og applikasjoner leveres kontinuerlig fra HCIS-plattformer, i perioden 2016 til 2025.

Veksten fortsetter

Til tross for høye veksttall har HCIS bruksområder fram til nå vært begrensete, noe som har ført til isolerte «siloer» med eksisterende infrastruktur, mener Gartner. Fremveksten av HCIS forutsetter flere framskritt innenfor både programvare og maskinvare, her trekker Gartner frem nettverk og programvarebaserte selskap (software defined enterprises) som eksempler.

Til sist vil den underliggende infrastrukturen «forsvinne», for å gå over til å bare være en tjeneste som strøm og vann, som er automatisert for å levere en universell «it som en tjeneste» (ITaaS) til både forbrukere, bedrifter og utviklere.

«HCIS er ikke et mål i seg selv, det er en evolusjonær reise», sa Butler. «Mens vi fullt ut forventer å se virksomhetskritiske anvendelser omfavne denne teknologien i framtiden, vil dagens implementasjoner kunne virke begrensende for den raske veksten fram mot slutten av dette tiåret», avsluttet Andrew Butler i Gartner.

Les om:

Datasenter