MOTVILJE: Petter Tømmeraas i Green Mountain peker på at Telenor og Broadnets motvilje mot å selge mørk fiber over lange strekk hindre internasjonal datalagring i Norge. (Presse)

MOTVILJE: Petter Tømmeraas i Green Mountain peker på at Telenor og Broadnets motvilje mot å selge mørk fiber over lange strekk hindre internasjonal datalagring i Norge. (Presse)

Telenor og Broadnet hindrer datasentre

Telenor og Broadnet hindrer effektivt å få internasjonale selskaper til å etablere datasenter eller kjøpe lagring i Norge.

- I realiteten er det duopol på hovedstrekk av mørk fiber i Norge. Og når begge tilbyderne,  Telenor og Broadnet, i praksis har stanset å selge mørk fiber er det ødeleggende for alle som vil drive datasenter i Norge. Mange internasjonale aktører ønsker seg lagring i Norge og mye ligger til rette, men ikke fiberinfrastrukturen, sa salgsdirektør i Green Mountain Petter Tømmeraas på en konferanse ATB Nett arrangerte i Vrådal tirsdag.

Han kunne fortelle at Telenor og Broadnet begge kun tilbyr mørk fiber på mindre enn 40 kilometers avstander hvilket er lite aktuelt i datasentersammenheng.

Fibersituasjonen betyr tapte kontrakter

Tømmeraas la ikke skjul på at fibersituasjonen i Norge og ut av Norge har ført til tapte kontrakter. Green Mountain har kontorer både i London og Toronto og har noen få internasjonale kunder i tillegg flere store norske – blant annet DNB.

- Våre datasentre har Tier III-sertifisering. Det betyr at vi retter oss inn på markedet for selskaper som krever meget høy sikkerhet og lav redundans. Det er et annet marked enn Google og Apple etterspør. De har kun laveste sikkerhetsnivå, Tier I eller II. De sprer risikoen mellom heldig mange sentre mens vi må ha bedre kvalitet på hvert senter, forklarte Tømmeraas.

Green Mountain har i dag 44 prosent av kundene innen bank og finans.

- I andre land er de store kundene for datalagring vant til å komme til et dekket bord. I Norge er myndighetene passive og når de gjør noe som med strømprisen så gjør de det feil.

Vil bygge et tredje datasenter

Han røpet også under foredraget at Green Mountain har planer om å etablere et tredje datasenter i Norge i tillegg til de to de har på Rennesøy og Rjukan. Dessuten vil Rjukan bli betydelig utvidet.

- Datasentre passer ikke i de største byene. Ikke dermed sagt at ikke områder rundt Oslo kan bli aktuelle, sa Tømmeraas.

Selvsagt har fibersituasjonen til nærmeste utenlandsnode stor betydning da. På konferansen var det flere som anbefalte Green Mountain å se nærmere på de gamle sølvgruvene på Kongsberg.

Tømmeraas pekte spesielt på lav forsinkelse (latecy) som et viktig punkt. Illustrerende er det at til London Har Green Mountain en forsinkelse på 6,5 millisekund takket være god fiberforbindelse dit. Til Tyskland er det 15 millisekund som synes å være i meste laget for mange kunder. En god illustrasjon av hvorfor en fiberkabel langs Statnetts strømkabel til kontinentet er viktig.

Når Norge likevel er attraktiv er det først og fremst på grunn av god kjøling og sikker ren strøm. Tømmeraaas ble spurt om regjeringens senkning av strømavgiften har virket.

- Det har til nå ikke betydd noe som helst. De krever at hver kunde skal forbruke med enn fem Megawatt noe ingen i praksis gjør. Noen kjøper det hos oss, men bruker det ikke og ikke noe annet datasenter i Norge der avgiften får konsekvenser. Enten må de senke terskelen til for eksempel 0,5 Megawatt eller i det minste basere avgiftsreduksjonen på solgte kontrakter og ikke forbruk, sa Tømmetraas.

Datasenter