IT-POLITIKK: Statssekretær Reynir Jòhannesson har engasjert seg sterkt i datsenterproblematikken. (Pressefoto)

IT-POLITIKK: Statssekretær Reynir Jòhannesson (Frp) har engasjert seg sterkt i datsenterproblematikken. (Pressefoto)

Trenger samhandling for datasentre

Det er viktig å tiltrekke seg internasjonal dataindustri. Skal vi løse utfordringene trenges effektiv samhandling mellom stat, kommune og bransjen selv.

Det svarer statssekretær Reynir Jòhannesson på våre spørsmål om hva staten kan gjøre for bedre fiberforbindelser til nye datasentre i Norge.

- Vil Regjeringen på noen måte bidra til at det blir lagt fiberforbindelser langs Statnetts strømkabler til Storbritannina/kontinentet?

- Vi er nødt til å øke kunnskapsgrunnlaget om eksisterende kabelnett og andre forhold som er viktig for å få etablert databasert industri i Norge. Fiberkabler med strømkabler er ikke nødvendigvis det mest fornuftige, tvert i mot blir vi av mange (også datasenteraktører) advart mot det, svarer Jòhannesson.

-  Rundebordsmøtet jeg arrangerte, og våre mange samtaler med relevante aktører, viste også at det finnes flere utfordringer for de som ønsker å etablere datasentre, som vi må løse sammen stat, kommuner og bransjen selv. I tillegg vil jeg i tiden frem mot sommeren møte aktører fra våre naboland samt søke tettere kontakt med myndighetene der, utdyper statsekretæren

- Innenlands er de de statlige etatene Jernbaneverket og Statnett som har mest mørk fiber. Hva vil regjeringen gjøre for at denne kapasiteten på mørk fiber skal bli enklere tilgjengelig for datasentre?

- Når det gjelder tilgang til mørk fiber så utfordret jeg bransjen på rundebordsmøtet til å løse dette og vi fra departementets side vil bidra konstruktivt i arbeidet, svarer Jòhannesson.

Datasenter