UKJENTE TRUSSLER: Proaktive sikkerhetsløsninger vil dominere i framtidens sikkerhetsmarked, mener Gartner Group. (Illustrasjon: Gerd Altmann/Pixabay)

UKJENTE TRUSSLER: Proaktive sikkerhetsløsninger vil dominere i framtidens sikkerhetsmarked, mener Gartner Group. (Illustrasjon: Gerd Altmann/Pixabay)

Fire trender i sikkerhetsmarkedet

Programvarebasert it-sikkerhet vil som tjeneste gjennomgå dramatiske forandringer de nærmeste årene skal vi tro Gartner.

Gartner Groups analytikere presenterte nylig de fire trendene de mener vil vil prege markedet for sikkerhet og risikostyring i årene som kommer. De forventer store omveltninger, ifølge en pressemelding.

Skyen utfordrer

En viktig drivkraft for forandringene er at it-systemene i stigende grad flyttes over til skyen, noe som fører til utvikling av nye produkter og modeller, men også byr på nye sikkerhetsmessige utfordringer.

Gartner trekker fram avansert analyse, utvidete økosystemer, programvare som en tjeneste(SaaS) eller Managed Services, og de nye reguleringene som kommer fra myndighetene. De mener de er elementer som fordrer nytenkning i virksomhetene, både når det gjelder vurderingen av verdien av risiko og sikkerhet og behovet for nye og mer effektive sikkerhetsløsninger.

Mer analyseverktøy

Gartner mener at avansert sikkerhetsanalyse vil være inkludert i minst 75 prosent av sikkerhetsproduktene i 2020. Virksomhetene er kontinuerlig på jakt etter proaktive løsninger med innebygde analyseverktøy som kan forutsi hendelser og gjøre mottrekkene automatisk.

Dette området er i rask utvikling og vil omfatte slikt som kunstig intelligens, maskinlæring, heuristiske metoder og andre teknikker. Gartner venter at dette vil åpne for produsenter som ligger i forkant og kan tilby verdier i form av analyseløsninger som kan redusere sikkerhetsstaben og -ressursene.

Integrasjon av andre produkter

Å kjøpe opp og/eller integrere produkter mener Gartner vil være kritisk strategisk for å øke markedsandeler og gå inn i nye markeder, og de venter konsolidering og sammenslåing av både produkter og virksomheter.

Grunnen er at de store og modne leverandørene blir utfordret av små og innovative gründervirksomheter som kommer med nye og banebrytende løsninger.

Sikkerhet som tjeneste

Kundene vil investere i sikkerhetsprodukter som bygger opp under deres digitale business, noe Gartner mener vil gi en etterspørsel etter fleksible løsninger som raskt kan tilpasses endringer i trusselbildet og endringer i virksomhetenes strategi. Det vil gi en vekst av løsninger basert på Service som en tjeneste (SaaS), der sikkerhet som en tjeneste er innebygd.

Myndighetsreguleringer

Endringer i rammevilkårene vil skape muligheter for aktørene på sikkerhetsmarkedet. Stor oppmerksomhet er rettet mot EUs generelle personvernforordning (GDPR) om beskyttelse av data som vil tre i kraft 25 mai neste år.

Den vil innebære saftige bøter for organisasjoner som ikke beskytter private data tilstrekkelig, noe som allerede er blitt et hett tema for ledelsen i en rekke selskaper. Gartner forventer derfor et rush etter programvare som kan håndtere informasjonen etter de nye forskriftene og ser dette som en stor mulighet for leverandørene av it-sikkerhet.

datasikkerhet