Dataspill om mat

Dataspill om mat

Ansatte i Spar og Joker tar til seg kunnskap om mat ved hjep av et dataspill.
Kjøpmannshuset Norge, som består av butikkjedene Spar og Joker, sparer mange millioner kroner på å la ansatte dataspille seg fram til kunnskap om tryggere mat.

Kunnskapstinget 2004, som avholdes den 2. september i Oslo, samler profesjonelle innen it, personell, prosjektledelse og ledelse generelt. Fellesnevneren er oppdatering på de siste trender innenfor kunnskapsledelse, -teknologi og -forvaltning, -disipliner som i bunn og grunn "definerer" kunnskapssamfunnet.

Et av mange høydepunkt på Kunnskapstinget er Norgesgruppens suksesshistorie om opplæring av tusenvis av ansatte ved hjelp av et elæringsprogram. Programmet tar utgangspunkt i at målgruppene ofte er unge og lite motiverte for "kjedelige" kurs. Det er utviklet for spredning av kunnskap basert på en kombinasjon av teknologi, brukergrensesnitt, pedagogikk og fagkunnskap.

Spill og video

- I samfunnet som helhet ser vi at kunnskap om håndtering av mat synker, sier Elisabet Mæland Fosse i en pressemelding.

Hun skal presentere på Kunnskapstinget metodene og opplæringsprogrammet i Kjøpmannshuset Norge.

- Dagligvarebransjen har hatt utfordringer med at unge nyansatte ikke har det kompetansenivået som kreves. Heller enn å bruke tradisjonelle kursmetoder eller "kjedelige" elæringsprogrammer, har vi valgt å møte de unge på deres egen arena, sier hun.

Stein Arne Nistad i Gazette har vårt rådgiver for Kjøpmannshuset i utviklingen av programmet.

- Det er unikt i den forstand at det baserer seg på en kombinasjon av spillorienterte tablåer, video og mer tradisjonelle e-læringsvirkemidler. Til opplæringsprogrammet ble det utviklet en egen grafisk profil samt et rikt animert persongalleri som inngår i de mer opplevelsesorienterte spillsekvensene, sier Nistad.

- En stor utfordring i prosjektet var å tilrettelegge brukergrensesnittet og brukerintegrasjonen slik at det kan brukes av alle de 25.000 ansatte i konsernet ) også de uten erfaring i bruk av pc.

Mye å spare

Kjøpmannshuset, som er pådriverne i dette programmet, har 6.000 ansatte. 3.200 av dem har allerede gjennomgått og bestått kurset.

- Det er en mer effektiv måte å spre kunnskap på, og vi sparer mange millioner kroner på å la dem gjennomgå kurset på en pc i tre timer i syedet for å bruke en hel arbeidsdag pluss reiseutgifter og lærekrefter til et tradisjonelt kursopplegg, sier Fosse.

Innsparingen representerer forskjellen mellom utviklingskostnader og avvikling av kurset på pc, målt mot det å sende ansatte på kurs.

Norgesgruppen har 25.000 ansatte i sine butikker, som omfatter Meny, Spar, Ultra, Joker, Centra. De fleste av dem vil få tilsvarende opplæringstilbud.