Datasuksess i skolen

Datasuksess i skolen

Sluttrapporten fra prosjektet PILOT (Prosjekt Innovasjon i Læring, Organisasjon og Teknologi) er overveiende positiv.

I tre år har 120 skoler deltatt i prosjektet PILOT (Prosjekt Innovasjon i Læring, Organisasjon og Teknologi) hvor formålet har vært å utvikle de pedagogiske og organisatoriske muligheter ved bruk av data, skriver Aftenposten.

Konklusjonene er overveiende positive. 53 prosent av elevene forteller at de gjennom økt bruk av data i undervisningen har bedret sine faglige prestasjoner. 65 prosent mener helt eller delvis at data bidrar til at de tar mer ansvar for egen læring og elevene opplever større grad av elevmedvirkning.

Sluttrapporten fra prosjektet som omfatter grunnskoler og videregående skoler, ble ferdigstilt i oktober i år. Den slår fast at "skoler som arbeider systematisk på flere områder med organisatoriske rammer, fleksible metoder og fokus på læring, lykkes best med pedagogisk bruk av teknologi".