Datasystemer sinker politiarbeid

Datasystemer sinker politiarbeid

Verdifulle tips kan ikke registreres og går tapt.
Politiet sliter med gammeldagse dataløsninger som fører til at verdifulle tips aldri blir registrert og at store mengder informasjon må registreres flere ganger, skriver Aftenposten.

Politiets gammeldagse datasystemer sluker enorme ressurser. Systemene er tungvinte å bruke og fører til at viktig informasjon ikke registreres. Samtidig må store mengder av den samme informasjonen skrives ned flere ganger, fordi det ikke er mulig å overføre elektronisk tekst.

Politiet må også sende hauger av dokumenter via post, fordi datasystemene ikke er sammenkoblet på nettverk.

- Dagens system holder ikke mål. Vi må ha systemer som ikke er stykkevis og delt. Man må kunne kommunisere på kryss av distrikter og særorganer, sier Beate Gangås som leder enheten for organisert kriminalitet i Politidirektoratet.