Datatilsynet ikke med på Min side

Datatilsynet ikke med på Min side

Datatilsynet mener Moderniseringsministerens rapport om den nye borgerportalene "Min side" er lite gjennomarbeidet. Og at den reneste halleluja stemningen regjerer.
Moderniseringsminister Morten Andreas Meyer vil samle alle personopplysninger om borgerne på ett sted. Dette liker ikke Datatilsynet og kaller departementets rapport om "Min side" for "lite gjennomarbeidet", og mener hensynet til den lille mann er fullstendig glemt.

Ifølge Dagsavisen er ikke Datatilsynet nådig i kritikken av rapporten "Persondatautveksling i Norge". Avisen skriver at Tilsynet anbefaler at den ikke brukes som grunnlag for beslutninger fordi den er for dårlig.

- Hvis man skal lage en rapport som dette, må det være et minstekrav at man tar for seg noen ulemper. Her er det ren hallelujastemning, sier seniorrådgiver Guro Slettemark i Datatilsynet.

- Rasjonalitet og effektivitet er mantraet i rapporten, og den lille mann er fullstendig glemt, sier Slettemark til Dagsavisen.

Rapporten på 64 sider, er utarbeidet av firmaet Da Vinci Consulting og ble sendt ut på høring i sommer. Høringsfristen gikk ut 1. oktober.

I sitt høringssvar skriver Datatilsynet:

"Datatilsynet har merket seg at rapporten "Persondatautveksling i Norge" er ment å være et veikart, et beslutningsgrunnlag for departementene, samt utløse debatt. Tilsynet kan likevel ikke holde tilbake en viss forundring over at et såpass lite gjennomarbeidet dokument sendes på offentlig høring".