Dataverden uinteressant for barn

Dataverden uinteressant for barn

Nesten halvparten av norske barn er ikke interessert i ny teknologi.
En ny rapport viser at 40 prosent av norske barn er uinteresserte i digitale medier. De aller fleste av dem er jenter, skriver Dagsavisen.

1.112 barn fordelt på seks skoler i Oslo har svart på et spørreskjema om spillvaner, bruk av pc, internett, mobiltelefon, tv-titting og andre fritidsaktiviteter. Barna har vært elever i andre, femte, sjette og sjuende klasse i grunnskolen.

Forsker Petter Bae Brandtzæg ved Sintef IKT, som er blant dem som står bak undersøkelsen, mener det er overraskende mange som er uinteressert i ny teknologi. Hele 67 prosent av jentene tilhører kategorien «uinteressert».

Et av de mest overraskende resultatene er at hele 68 prosent av alle de spurte skolebarna forteller at de aldri bruker pc til skolearbeid. Faktisk er det ikke flere enn 15 prosent av barna som gjør dette daglig eller ukentlig, av dem er det noen flere gutter enn jenter.

Tv-titting er noe de fleste driver med: Hele 92 prosent forteller at de ser på tv gjennomsnittlig to timer hver dag.