DBA er ingen ni til fire jobb

DBA er ingen ni til fire jobb

Å være databaseadministrator krever en genuin interesse for faget og en fleksibel innstilling til normalarbeidsdagen.
Freddy Kristoffersen har de siste seks årene jobbet som databaseansvarlig for Statens Vegvesen i Drammen. Her jobber han til daglig i et team på 11 personer som har ansvaret for driften av så å si alle de rundt 80 produksjonsdatabasene til Vegvesenet. I tillegg kommer et nesten like stort antall med testdatabaser.

- Her finnes blant annet personal- og lønnsinformasjon for Vegvesenets ansatte, korrespondansejournaler, fakturainformasjon samt bedriftens intranett, forteller Kristoffersen til Computerworld-bilaget It-Karriere.

Informasjonen om trafikanter og kjøretøy befinner seg i den eneste databasen Vegvesenet ikke har driftsansvaret for. Driften av den er outsourcet.

Villig til å forske

Kristoffersens daglige virke består hovedsaklig av drifting av databasene slik at hans arbeidsgiver er i stand til å levere de tjenester kundene krever.

- Vanlige arbeidsoppgaver er patching og versjonsoppgradering på Oracle-siden, kjøring av oppgraderingsskript på applikasjonssiden, tilpasse databasene til applikasjonene der applikasjonen ikke kan tilpasses samt tuning, altså hastighetsoptimalisering, sier han.

Kristoffersen liker at jobben er uforutsigbar selv om den av og til kan være stressende.

- Så å si ingen dager er like, og jeg opplever nye utfordringer hver dag. Det er viktig å ha en genuin interesse for faget, og man må være villig til å forske og være nysgjerrig. Uten interesse kan jobben som databaseadministrator bli triviell og kjedelig så jobben er hva du gjør den til selv.

Viktig samspill

Han har jobbet i it-bransjen siden 1992, og siden 1996 i Statens Vegvesen. Etter å ha jobbet med bedriftens intranett, var veien kort over til Oracle og databaser. Kompetansen har han tilegnet seg gjennom jobben, selvstudier og en rekke kurs i løpet av årene.

- Alle de store og viktig systemene hos oss kjører på Oracle, fra gamle Oracle 7.3.4 til nye 10g. Et par unntak er vegvesenets intranett og Microsoft SMS som begge har Microsoft SQL Server 2000 i bunn. I tillegg har vi en del mindre applikasjoner som har innebygde MS SQL databaser. Vi prøver å få flest mulig systemer over på Oracle der det lar seg gjøre.

Han synes det mest interessante med å jobbe med databaser er å forske på samspillet mellom databasene og applikasjonene.

- Det er viktig å vite hvordan en applikasjon jobber mot databasen. Dette for å finne ut hvilke tabeller som blir mest brukt, hvordan tabellene blir oppdatert og lest fra og så videre. Som databaseadministrator kan man ikke gjøre noe med en dårlig skrevet applikasjon, annet enn å peke på svakhetene i applikasjonen overfor utviklerne. Men en DBA kan tilpasse en database så godt som mulig til applikasjonen for at samspillet skal fungere så godt og raskt som mulig, påpeker Kristoffersen.

Kan bli mye stress

Det kjedeligste med jobben er ifølge Kristoffersen når et av de store systemene stopper opp.

- Jeg er av den typen som liker å finne ut av ting på egen hånd. Å løse slike problemer er derfor ikke kjedelig i seg selv, men når noe går galt vil brukerne ha problemet løst umiddelbart. Når telefonen ringer og eposten strømmer på blir det rimelig stressende å lese gjennom logger for å finne feilen. Men man lærer seg å takle det.

Han har forståelse for at brukerne er utålmodige når systemene krasjer. Systemstopp kan dessuten gå utover kundene til Vegvesenet. I verste fall kan teoriprøver i forbindelse med oppkjøring eller utstedelse av førerkort stoppe helt opp.

- Det er veldig viktig å gjøre en god jobb i forkant slik at så mange problemer som mulig unngås. Dessverre hender det at den preventive driften må lide på grunn av brannslukking av mer umiddelbare kriser. Med versjon 10g er det heldigvis ikke nødvendig å være så proaktiv som med de eldre databaseutgavene fra Oracle, mener Kristoffersen.

Vanlige feil

Hans erfaring er at som regel stopper en database på grunn av at et tablespace eller diskene er gått fulle. Så snart mere plass er tildelt gjenopptar databasen normal drift igjen. Mer vanlige årsaker til systemstopp er problemer i infrastrukturen, som for eksempel maskinvare- eller nettverksfeil. Ellers kan feil i applikasjonene også forårsake stoppsituasjoner, men det er vanligst i startfasen av en ny applikasjon.

Vedlikehold utenfor ordinær arbeidstid hører med til jobben. Tidspunktet avhenger av hvilke systemer som berøres.

- På de store systemene med eksterne kunder gjøres vedlikeholdet mellom klokken ti og tolv på kvelden tirsdag, torsdag, og søndag. Mindre jobber internt gjøres etter arbeidstidens slutt. Jobber man med databaser så jobber man ikke ni til fire.

Les også: Databasemarkedet: Alle krever øverste pallplass