De gamle teleleverandørene vil ikke forstå

De gamle teleleverandørene vil ikke forstå

Vi kan ikke klare oss uten ip. Overføringen skjer ikke spesielt effektivt, men det skjer med én teknologi, ikke mange alternativer.
Sun skapte slagordet: Nettverket er systemet. Sun forstår. Teleleverandørene forstår delvis, avhengig av sin historiske og teknologiske bakgrunn.

De historiske teleleverandørene forstår, men vil ikke forstå. Forståelse kan skape økonomisk tilbakegang selv om det kan gi fremtidig oppgang.

For i øyeblikket gjelder det å gjøre minst mulig, for kundene er konservative. For dem koster det å lære, lete og skaffe alternativer.

De historiske teleleverandørene tilfredsstiller fortsatt de over seksti. Tjenestene er blitt rimeligere. De historiske teleleverandørene tilfredsstiller ikke de under tretti. Resten vurderer et bredt spekter av alternativer. Flere leverandører er regelen snarere enn unntaket.

Vi har snakket om det, sammensmelting av data og tele. Vi har skapt et utrykk for det, ikt, informasjons og kommunikasjonsteknologi. Men sammensmeltingen er ikke vellykket fordi to vidt forskjellig sett med teknologier og kulturer har vanskelig for å forenes.

Teleleverandørene forstår transport, men den skal koste, for det koster å bygge ut.

Utleie av transportkapasitet på mørk fibe skjer bare i begrenset målestokk. Kunden må kunne, men kan overføre alt. Data, tale og video kan blandes.

Teleteknologi er for kostbart. SDH, ATM, TDM er bare noen av teknologiene som vi kan klare oss uten.

Hva vi ikke kan klare oss uten, er ip. Denne internettprotokollen spør ikke om hva slags trafikk den transporterer. Overføringen skjer ikke spesielt effektivt, men det skjer med én teknologi, ikke mange alternativer.

Internettet endrer alt. Først et nett for forskernes post. Siden en uovertruffen informasjonskilde på grunn av it-teknologiens største programvarefremskritt; web og søk.

Mens årtusenskiftet skulle lage gull av luft på grunn av webens evne til presis adressering, vil det etterfølgende tiåret skape gull på grunn av alles søk etter spesialiteter. Først måtte vi kunne. Nå kan vi finne.

Web har gjort mediaindustrien interessert. Bare innholdet er bra, ser mediaindustrien store inntekter på grunn av internettets evne til å måle antall visninger.

Kombinert med Microsofts Mediacenter med programguide og evne til å håndtere flere mediastrømmer samtidig, er det duket for en oppblomstring av interessen for internettet.

Forutsetningen er bredbånd og vår vilje til å betale for å se nyheter, sport, kultur og opplevelser. Sladder er snadder. Avanserte strategispill har sin tilhengerskare.

Forstår de historiske teleleverandørene internettet? De forstår at nettet krever kapasitet. De forstår at brukerne krever bredbånd for å kunne motta digitalt tv.

Utbygging er ikke prioritert. Overbooking på inntil 20 ganger er normalt. Datastrømmen som når brukerne er en brøkdel av den lovte.

Da er det ikke rart at nye aktører slår seg opp, delvis ved egen utbygging, delvis ved kjøp av kapasitet hos teleleverandørene. Fiber til folket og Tripple Play er de nyes motto.

Tripple Play rokker ved de historiske teleleverandørenes eksistensgrunnlag; tale. Tale ved hjelp av ip på internettet har ikke samme kvalitet som tale via telenettet. Spørsmålet er hvor bra, hvis det koster en brøkdel.

Dårlig forbindelse har de fleste vokst opp med. Mobiltelefoni minner oss fortsatt om det. Ip-telefoni har evnen til betydelig bedre lydkvalitet og kostnadsreduksjon.

Hustelefonsentralen vil koste en brøkdel ved bruk av programvare for omkobling på rimelige datamaskiner. Hvorfor kjøpe Nortel når det er mulig å kjøpe Asterisk?

Cisco forstår at teleteknologi vil tape for datateknologi. Cisco ønsker å fornye telenettet med sin datateknologi. Den er glimrende, men den koster. Brukerne er lite villige til å betale siden internettet kan erstatte telenettet.

Hva skal de historiske teleleverandørene gjøre? Foreløpig kan de leve på mobiltelefoni, men ip kommer til å overta i kombinasjon med nye trådløse teknologier som Wimax og Wibro.