De nye religionene

De nye religionene

It-fagfolk har alltid vært religiøse. Nå er det Linux som representerer de mest fanatiske.
For 20 år siden var det mange som sverget til nasjonalitetsreligionen. I dag sverger mange av de samme til Linux og mest mulig standardkomponenter. Like fullt er det mulig å gå konkurs for en norsk Linux-leverandør. Nasjonalitet synes å ha en bismak, som ukes gammel melk.

"Kjøp norsk" synes å være en skremsel. Helst ikke norsk, med mindre utlendingene sverger til det. Norsk røkelaks har større appell i Frankrike enn i Norge.

For de som skal selge it, nytter det lite å selge på gamle religioner. Man må ha en sammensetning av de nye religionene for å ha appell.

Noen religioner er generelle. Sikkerhetsreligionen er en av dem. Tidligere het det; at ingen har fått sparken ved å satse på IBM. Klarer vi ikke prosjektet sammen med verdens største it-leverandør, er det ikke mulig. I dag synes IBM og Hewlett-Packard å være likeverdige.

LTP gjelder ved et hvert salg. Det betyr ikke langtidsplanlegging, men 8Liker Trynet På´n8. En man har et forhold til, har mye større gjennomslagskraft for sine argumenter enn en som må opparbeide seg tiltro. 8Pre-Sale Support8 som representerer kompetansesalget, er en sårbar funksjon.

Rusmidler er også generelle. Men hva som gir øyeblikkets beste rus varierer. I dag er det Gigaherz. For ti år siden var det RISC-prosessorer. For tyve år siden var det ASIC, som ikke er en sportssko, men som betyr spesialutviklet elektronikk.

I øyeblikket er Intel panisk redd for at AMDs Opteron skal innarbeide seg som det nye rusmiddelet, med sin evne til å starte med 32 bit og så utvide til 64 ved behov. Derfor skal Xeon bli 64 bit i løpet av året. Det blir spennende å se.

En rekke teknologiske religioner er i dag bare et gjesp, men nye har kommet til. For tyve år siden var lokalnett det heteste. For ti år siden måtte det være klient/tjener.

Vindusteknologi fantes bare på Xerox Parc og på Macintosh for tyve år siden. Apples slegge knuste virkelig alternativene. I dag tas vindusbetjening for gitt.

For ti år siden ble åpenhet gjentatt i annenhver setning. I dag har standardteknologi overtatt. I praksis er alt pc-utviklingen har ført med seg, det som tilsvarer åpenhet. USB er et godt eksempel.

På programvareutvikling er lite hett. Riktignok er det mye skrik om J2EE, .Net, Web Services og XML, men få kunder er virkelig hektet.

Utviklingsverktøy hadde stor appell på slutten av åttitallet. Andersens Foundation skulle for alltid sikre gode applikasjoner, men programvareutvikling forblir vanskelig.

Objektorientering skulle bidra til mer effektiv og bedre utvikling på sikt, men til tross for arveegenskapene benyttes objektteknologien mest i vindusbetjeningen.

Nettverk er fortsatt hett. Lagringsnett, trådløs tilkobling, IP-trafikk for tele, høyere hastighet og leveringskvalitet er stikkord for nettverksreligionen.

Internettet tas for gitt. Applikasjoner bør tilpasses Web-betjening, for forretningsprosessene strekker stadig sine fangarmer lenger ut. Lomme-pc-er, mobiltelefoner og notat-pc-er forutsettes tilkoblet nettverket.

Nettverk er også en forutsetning for to av dagens sterkeste religioner: konsolidering og sikkerhet. Disse stikkordene må et hvert tilbud forholde seg til.

Sikkerhet vil særlig påvirke nettverksutviklingen, for ved tilknytning og hvert knutepunkt må nettverket sjekke henvendelsens rettigheter.

Virus og søppel skaper bare irritasjon, digital signatur vekker stor interesse, spesielt hvis den er enkel å bruke. Myndighetene jobber for forenkling.

Konsolideringen skal redusere det store antallet datamaskiner for fellesbehov. Det er vaktmesterkostnadene som driver konsolideringen. Få store er bedre enn mange små, er dagens religion.

I den forbindelse er utsetting aktuelt. Gi det bort til noen som kan teknikk. For it handler ikke først og fremst om teknikk, men politikk, forretningspolitikk. Da gjelder det å ha en god tjenesteavtale, en som gjensidig regulerer forholdet mellom oppdragsgiver og leverandør. Begge skal leve godt med hverandre.