- De rødgrønne svikter skolen

- De rødgrønne svikter skolen

Norge mangler kunnskap om elevenes it-ferdigheter på nasjonalt nivå. - Det er ingen klar strategi for å komme videre, sier Abelias Paul Chaffey.

For fem år siden ble digital ferdighet likestilt med lesing, skriving, matematikk og muntlig fremføring i norsk skole. Men det er fremdeles lite kunnskap om hva elevene egentlig kan om it.

–Kunnskap om hva elevene kan, er en forutsetning for å følge opp. Det gjelder også it, sier skolebyråd Torger Ødegaard i Oslo til Aftenposten.

Han har fått mange henvendelser fra kommuner og fylkeskommuner som gjerne vil ta i bruk Oslos IKT-prøve for 5. trinn og VG1.

Ødegaard lurer på hvor mange flere år departement og direktorat skal bruke på å vurdere om de skal utvikle et nasjonalt kartleggingsverktøy for IKT, og inviterer kunnskapsministeren til å ta dra nytte av erfaringene og det to år lange utredningsarbeidet Oslo kommune allerede har bak seg.

Ingen strategi

Også Paul Chaffey i Abelia, mener den rødgrønne regjeringen har sviktet skolens it-ambisjoner. Abelia har nylig utarbeidet en rapport som viser at Norge er langt fremme når det gjelder utstyr, men at it i begrenset grad er tatt i bruk i undervisningen.

–Det mangler satsing på digitale læremidler, på forskning og videreutdanning av lærere. Det er ingen klar strategi for å komme videre, vi er nå forbi ildsjelstadiet. Vi trenger gode systemer for å ta it i bruk på en god måte, sier han.

Les mer på Aftenspostens webside .

LES OGSÅ: