Er de så rare?

Er de så rare?

I et oppslag i Finansavisen blir it-studenter beskrevet som asosiale individer med sterke nerdetrekk.
Universum Communications intervjuer hvert år tusenvis av norske økonomi- og teknologistudenter. De svarer på spørsmål om hvilke bedrifter de helst vil jobbe i, og hvilke forhold på arbeidsplassen som har størst betydning. Undersøkelsene i Norge har pågått siden 1997.

Resultatene av årets undersøkelse ble offentliggjort i slutten av april. It karriere kan i dette nummeret presentere unike tall for hva it- og datastudenter tenker om sin fremtidige arbeidsplass. Disse tallene har ikke vært publisert tidligere.

Samtidig ser Universum på tallene i historisk perspektiv og svarene er ganske oppsiktsvekkende. Norske it-studenter er ekstremt markedsorientert, og snur opp ned på sine preferanser meget raskt.

I oppgangstidene uttalte studentene at de gjerne ville jobbe døgnet rundt, og de satte opsjoner og aksjer høyt på ønskelisten. Etter dotcomnedturen fikk pipen en helt annen lyd. Nå var det plutselig viktig at arbeidsplassen var trygg, og de ønsket et balansert forhold mellom jobb og fritid. Og overtiden den bør være betalt.

De to siste årene er det igjen et snev av optmisme i it-bransjen, og igjen ser vi at studentene tenderer i retning av andre preferanser. Aksjer og opsjoner har rett nok fremdeles ingen høy status, men balanse mellom fritid og jobb er ikke fullt så viktig lenger. Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver teller mye, men overtiden vil de fremdeles mest av alt ha betalt for. De setter også stor pris på arbeidsgivere som prioriterer å gi sine nye arbeidstakere muligheter til å ta mer formell utdanning, betalt av selskapet.

I undersøkelsene blir studentene også bedt om å rangere hvilket selskap de aller helst vil jobbe i. Listen er preget av at studentene fremdeles er opptatt av en viss trygghet og sikkerhet i starten på sin karriere. Det er de store og tunge it-selskapene som vinner. Aller høyest på lista finner vi IBM. Deretter følger Microsoft, mens Sun kaprer tredjeplassen. Konsulentselskapene har fått seg en knekk etter dotcom-nedturen. Best gjør Accenture det med en syvendeplass.

IBM-topp Morten Thorkildsen er naturlig nok både glad og stolt over å være mest populær blant årets studenter. Han trekker frem IBMs størrelse, internasjonale omdømme og bredde i arbeidsmulighetene for studentene, som de viktigste faktorene for IBMs popularitet.

It-studenter er kanskje ikke helt som studenter flest. Om de er så nerdete som finansavisen vil ha det til, skal vi ikke bedømme, men at de er mer markedsorientert enn folk flest, levner denne undersøkelsen liten tvil om.

Relativt sett, færre og færre ønsker seg en it-karriere. Akkurat nå er det ikke et sort problem, men i store norske industrikonsern er det en sterk aldrende tendens. Om ti år vil det trengs en stor grad av utskiftning. Spørsmål er om it-bransjen har klart å kapre nok unge talenter til å fylle de ledige plassene.

Eva Tønnessen er redaktør i Computerworlds It karriere