De som tør og vil bør satse på it

De som tør og vil bør satse på it

I det spesielle it-markedet vil det alltid være behov. I Norge har vi flere spesielle fagfelt. Søk er ett slikt område.
Vår store dikter Nordahl Grieg, skrev; Til ungdommen. Vår glitrende kommentator Peter Hidas skrev; Til ungdommen. Begge har et felles budskap, ånden må seire.

For Nordahl Grieg gjaldt det å seire over krig, hat og urettferdighet. For Peter Hidas gjelder det å seire over fristelsen til å bli it-håndverker i en verden hvor konkurrerende fagfolk er villig til jobbe like mye på to dager som vi er på en uke.

Vi har flyttet tjenester. Vi kommer til å flytte flere. IBM Norges sentralbord er i Skottland, men betjenes av nordmenn. Å flytte en norsk it-fagmann til Asia for å betjene norske virksomheter er lite trolig, selv om mye utvikling og service kan gjøres utenfor Norges grenser.

De som skal bli it-fagfolk må derfor være dedikert, bitt av en basill, hvor faget blir et middel for å oppnå det man setter seg fore. De må leve med et fagfelt hvor behovet for kompetansen kan forsvinne ved prosjektets utløp.

Produkter og tjenester som er etablert før vi er 20 tar vi som gitt og et grunnlag for en karriere. Produkter og tjenester som kommer etter at vi har fylt 35, vil andre gripe fatt i.

De fleste it-fagfolk har sementert sin verdioppfatning om it i løpet av studietiden. De fleste vil derfor hive seg inn i det tekniske fra de er rundt 25. De nærmeste ti årene vil detaljene stå i fokus.

For et fåtall fagfolk vil alltid detaljene stå i fokus, men å se for seg en karriere basert på Linux eller Windows frem til 2035 kan synes skremmende. I det generelle it-markedet vil det være lite behov for fagfolk.

I det spesielle it-markedet vil det alltid være behov. I Norge har vi flere spesielle fagfelt. Søk er ett slikt område. Utviklingsverktøy et annet.

Store dataarkiver et tredje. Spill kan være et fjerde. Programvare i kombinasjon med elektronikk har et særlig potensial.

Men først og fremst er det kanskje multimedia i samspill med trådløs teknologi, hvor det finnes muligheter for de som griper dem.

Programvare er felles for samtlige. C++ regjerer som aldri før, ikke ved håndkoding, men ved hjelp av verktøy. De fleste eldre programmeringsspråk er glemt.

I 2015 har ungdommen omfattende forståelse for it. De har vokst opp med multimedia-pc-en. De kan alt om å bruke knapper effektivt, for foto-ringeapparatet har vært med dem siden femårsalderen.

Mye vil være annerledes, men mye vil også være kjent for fagfolk. Stormaskinskompetansen er pensjonert. Unix-kompetansen befinner seg på et fåtall store it-sentraler. De er i mindretall. Linux og Microsoft lever i beste velgående.

Linux har fått mye større betydning, for konkurransemyndighetene har satt skranker på Microsofts dominans. Til gjengjeld har Microsoft erobret nye slagmarker.

I de store it-kompetansefirmaene råder det panikk. Det har det gjort de siste fem årene. Det er bare tre arbeidsfelt. Spesifisering, integrering og sikkerhet.

Sikkerhet er blitt et spesialfagfelt hvor det hele tiden gjelder å demme opp for it-kriminalitet, alt fra organisasjoner til ungdomsgjenger. De har skjønt at de må ødelegge alle spor etter seg.

Å skape en sikker forbindelse slik at publikum stoler på transaksjonshåndteringen er en utfordring.

Integrering er fortsatt slitsomt, for helt opp til femti års gamle løsninger benyttes fortsatt. Derfor gjelder det å kunne dra nytte av tidligere tiders kompetanse. Pensjonister kalles inn for å ordne opp ved behov.

Utvikling skjer ved metodisk bruk av verktøy. Forretningsapplikasjoner utvikles på nytt hver gang det kommer krav, ved bruk av verktøy som reverserer tidligere løsninger og sammenstiller på nytt.

Å sette opp spesifikasjoner for nye funksjoner eller kravene til samspill mellom virksomheten og samarbeidspartnerne, vil være viktige arbeidsoppgaver.

I den forbindelse er forståelsen for virksomheten som system overordnet it-kompetansen, men it-kompetansen er helt nødvendig for å oppnå gode avtaler.

Les også:  Det er laber interesse for ikt-utdanning blant ungdom. De vil ikke la seg lokke fordi det vil være færre ordentlige ikt-jobber i fremtiden.