De største vil bytte ut hussentralen

Norsk Gallups undersøkelse viser ikke overraskende at det er de største bedriftene som er mest opptatt av ip-telefoni.

Ifølge spørreundersøkelsen har 85 prosent av norske bedrifter en telefonsentral, og 19 prosent vil bytte ut sentralen innen to år. Bedrifter med mer enn 25 ansatte har i prinsippet alltid telefonsentral. Ifølge Norsk Gallup er det et optimistisk anslag å si at 19 prosent av norske bedrifter, i tall 9.310, vil skifte ut hussentralen de neste par årene.

Et mer moderat anslag er 15,2 prosent eller 7.448 bedrifter viser rapporten. Tre prosent benytter ip-telefoni i dag, mens 8,8 prosent vil investere i ip-telefoni i løpet av to år, optimistisk anslått. Rapporten viser at det er de større bedriftene som har tatt i bruk ip-telefoni. 11 prosent av bedrifter med mellom 100 og 400 ansatte har ip-telefoni, mens tallene for større bedrifter er høyere.

Den største kundegruppen vil leverandørene finne blant bedrifter med 100 til 400 ansatte. 24 prosent av bedriftene av denne størrelsen som besvarte undersøkelsen sa at det er ganske eller svært sannsynlig at de vil gå for dette. Av de virksomhetene som skal investere i ny telefonsentral de neste to årene er det 35 prosent som sier de sannsynligvis vil gå for ip-telefoni. Mange vet ikke eller kan ikke besvare spørsmålet. 23 prosent er usikre.