Datatap – en adm. Direktørs verste mareritt

Datatap – en adm. Direktørs verste mareritt

Fem situasjoner ditt backupsystem skal klare

Backup er noe som mange velger å se bort fra – inntil man blir rammet av datatap. Tap av data kan skyldes en rekke ulike årsaker, det vanligste er imidlertid virusangrep og datatyveri. En tapt fil eller mappe med bedriftskritisk informasjon, kan innebære store tap av både tid og penger.

Virus og andre typer trusler endrer seg konstant og blir mer avanserte – mange har i tillegg blitt mer motstandsdyktige mot antivirus- og sikkerhetsprogram. Flere bedrifter benytter seg av tradisjonelle backup-løsninger, men i dag er det ofte ikke nok. Dagens moderne og komplekse trusler krever kontinuerlig backup (continuous data protection, CDP).

Gjennom kontinuerlig sikkerhetskopiering reduseres risikoen for datatap ved at alle dokumenter og applikasjoner sikkerhetskopieres kontinuerlig. Det gir en automatisk, transparent backup som sikrer at data, applikasjoner og system beskyttes mot harddiskkrasj, sletting av data og andre typer ulykker. Dokumenter kan dermed raskt gjenopprettes til nyeste versjon. Det gir også IT-ansvarlig mulighet til å utføre backup i sanntid, eller automatisk på rutine.

Under beskrives fem situasjoner som bedrifter kan lære av, der kontinuerlig sikkerhetskopiering kan komme til nytte.

1. Når datafiler slettes ved en feiltagelse

Mange viktige filer slettes ved en feiltagelse – enkelte kan være avgjørende for å vinne en ny kunde eller et nytt oppdrag. Også hvis dokumentet er slettet, kan det gjenopprettes med hjelp av kontinuerlig sikkerhetskopiering.

2. Når et nytt dokument lagres over et gammelt viktig dokument

Selv om filen fortsatt finnes, kan data gå tapt. At dokumenter blir skrevet over og forsvinner, er noe som rammer mange bedrifter. I en slik situasjon er muligheten til gjenoppretting en avgjørende faktor. IT-ansvarlig kan gjenopprette de fleste filer og dokumenter, men det tar ofte mer enn en dag. Med en kontinuerlig sikkerhetskopieringsfunksjon kan filene eller tidlige versjoner av filer ofte gjenopprettes innen 30 minutter.

3. Når du ikke er på kontoret

Tradisjonelle planlagte backup-løsninger fungerer ofte kun når enheten er koblet til nettverket. Hvordan kan man da sikre data når man er på reisefot? Via en kontinuerlig sikkerhetskopieringsløsning skjer backup automatisk – også når man ikke er på kontoret. Så snart filene lagres, kopieres de automatisk når enheten kobles til nettverket neste gang.

4. Ved katastrofe

Den som har kommet til å søle kaffe på PC-en vet at systemet kan krasje på bare noen få sekunder. Hvordan gjenoppretter man tapte filer og dokumenter i en slik situasjon? Ved hjelp av kontinuerlig sikkerhetskopiering kan filer, applikasjoner og ofte hele arbeidsstasjoner gjenopprettes. Backup-løsninger er tilgjengelige for ulike operasjonssystem og applikasjoner, noe som gjør at adm. direktør enkelt kan flytte og gjenopprette data på bærbare PC-er og mobile enheter for å sikkerstille tilgang fra ulike plasser.

5. Høy båndbredde med dårlig beskyttelse

Å håndtere båndbredde er ytterst viktig for den daglige virksomheten. Jo mer båndbredde som brukes, desto raskere nås den tillatte makskapasiteten, noe som indirekte fører til langsommere system. Med hjelp av kontinuerlig sikkerhetskopiering kan båndbredden kontrolleres, noe som gir IT-ansvarlig mulighet for å optimere backup og andre bedriftskritiske applikasjoner i de mest hektiske timene på kontoret.

Denne artikkelen er skrevet av Dennis Bergström, Technical Account Manager, SonicWALL Nordics

Les om:

Debatt