Foreldet backup-teknologi er en trussel

Foreldet backup-teknologi er en trussel

Faren med gamle systemer ble tydelig for den datateknikeren i Alaska som nylig slettet informasjon om en konto med 231 milliarder kroner.

75 prosent av alle små og mellomstore bedrifter bruker foreldet backup-teknologi. Dagens krav til raskhet og sikkerhet og nye regelverk for internasjonal handel gjør at gamle teknologier ikke holder mål og dermed utgjør en trussel mot bedriftene.

En fersk rapport fra Forrester viser at sikkerhetsinvesteringer har høyeste prioritet i år, også for mindre bedrifter. Samme rapport viser imidlertid at små og mellomstore bedrifter velger å oppgradere datamaskiner, og i stedet for å investere i ny backup- og recovery-teknologi prøver de å beholde eller oppgradere eksisterende, foreldede løsninger så langt det er mulig.

En årsak til dette er at vi i sikkerhetsbransjen ikke har gjort nok for å forklare fordelene med de nye teknologiene.

De fleste bedrifter er klar over hvor viktig det er å ta sikkerhetskopier på tape, cd eller andre format. Faren med slike systemer ble tydelig for den datateknikeren i Alaska som nylig slettet informasjon om en konto med 231 milliarder kroner. Med moderne teknologi hadde ikke dette trengt å skje, og hvis det likevel hadde skjedd, ville det vært enkelt å gjenopprette.

Det er ikke uvanlig at en person i bedriften har til oppgave å ta backup manuelt. Det er en upålitelig og dyr rutine. Og langt fra alle mindre bedrifter har retningslinjer for hvordan sikkerhetskopiene skal oppbevares og arkiveres. Hvorfor betale så mye penger for usikre rutiner når de like godt kan automatiseres på en sikker måte til en brøkdel av kostnaden?

En av de vanligste rutinene for sikkerhetskopiering er arkivering av en datapartisjon en gang for dagen. Det gir et øyeblikksbilde av hvordan informasjonen så ut akkurat da. Men hva skjer med informasjonen som er kommet til i løpet av dagen hvis datamaskinene krasjer like før det blir tatt ny backup?

De nye løsningene sikkerhetskopierer løpende i sanntid. Det er altså mulig å gjenopprette data fra et hvilket som helst tidspunkt.

Ved katastrofer eller tyveri av sentralt datautstyr kreves det ofte mer av backup- og recovery-løsningene enn at de kan gjenopprette data. Hele systemer kan ha blitt ødelagt. Å gjenopprette alt manuelt kan ta mange dager eller i verste fall uker. Det innebærer dels kostnader i forbindelse med produksjonstap, dels kostnader for å kjøpe kompetanse som kan gjenopprette systemene.

Nye teknologier gjør det mulig å gjenopprette all informasjonen slik den så ut før datahavariet. Denne typen fullstendig gjenoppretting kalles for Bare Metal Recovery. Disse funksjonene burde være en selvfølge i alle bedrifter. Det er løsninger som kan være avgjørende for ikke bare når, men også om en bedrift kan komme tilbake i full drift igjen.

Det er ingen grunn til at en bedrift skal beholde et ineffektivt, usikkert og ressurskrevende backupsystem. Dagens teknologier er sikre, effektive og så brukervennlige at de fleste medarbeidere kan gjenopprette tapt informasjon med noen få enkle grep. De har ofte også støtte for kontinuerlig backup, Bare Metal Recovery og fjernlagring. Og prisnivået gjør at selv små bedrifter har råd til teknologien.

Fredrik Arveskär, Norden-sjef SonicWALL

Les om: