Fremtiden tilhører optimistene

Fremtiden tilhører optimistene

Gjennom vinteren har jeg fått gleden av å snakke til over 5 000 nordmenn om fremtiden og de fem viktigste trendene som er i ferd med å endre det meste. Jeg har behørig flagget at jeg er en fremtidsoptimist, og mange kommer bort etterpå og vil vite hvor langt vi har kommet. Mitt svar er alltid det samme, jeg viser frem et vannglass.

Jeg innrømmer å være en smule subjektiv, men vil likevel hevde at vi som lever nå sannsynligvis har prikket inn verdenshistoriens mest fantastiske tid for vår opptreden på denne planeten. Aldri har utgangspunktet vært bedre, aldri har mulighetene vært større.

Min fremtidsoptimisme skyldes tre viktige faktorer:

a) Vår verden preges i dag av fred – dyp og grunnleggende fred!

OK, visst skjer det grusomme ting i verden, du hører om bomber, borgerkrig i Syria og opptøyer i Kairo, men her er dataene: De rikeste landene i verden er for første gang på hundrevis av år ikke i åpen geopolitisk krig med hverandre. Antall mennesker som har mistet livet som følge av krig, borgerkrig og terrorisme har sunket drastisk de siste årene. Harvard-professor Steven Pinker sier det slik "Vi lever i de fredeligste tidene i menneskehetens historie". Han har helt rett!

b) Vår verden preges av vekst – økende vekst!

OK, visst hører du om massiv arbeidsledighet og gjeldsslaver, men her er dataene: Den globale økonomien som helhet vil vokse 10 til 20 prosent raskere dette tiåret enn den gjorde for ti år siden, 60 prosent raskere enn den gjorde for tjue år siden og fem ganger raskere enn den gjorde for tretti år siden. Resultatet av dette kan leses på FNs fattigdomsindeks, som er redusert mer de siste 50 årene enn i de foregående 500 årene. I tillegg har forventet levealder økt dramatisk. En tredjedel av alle barn som fødes i den utviklede del av verden i år vil leve til de er 100.

Mye gjenstår å gjøre, men den gjennomsnittlige kineser er 10 ganger rikere enn han eller hun var for kun 50 år siden - og lever 25 år lenger!

c) Vår verden preges av innovasjon – akselererende innovasjon!

OK, visst fikk du med deg at Kodak gikk konkurs og at Norske Skog sliter, men her er dataene: Vitenskapelige gjennombrudd og fantastiske innovasjoner skjer hyppigere enn noensinne. Økt innovasjonskraft trekkes frem som løsningen på de store utfordringene.

Vi som jobber i it-bransjen ser konsekvensen av den akselererende teknologiske bedre enn de fleste, men det innebærer også et ansvar for å hjelpe våre virksomheter til å bli bedre i stand til å endre seg. Av og til krever det at man stiller spørsmål ved etablerte sannheter. Nyvalgt leder i Dataforeningen, Cathrine Klouman gjør det når hun i en kronikk i Computerworld nylig går ut og stiller spørsmålet: «

Dataforeningen - har vi livets rett?
».

Enhver virksomhet eller forening som tilfører sine kunder og medlemmer konkret verdi, som samtidig evner å endre seg i en takt som minst tilsvarer endringene i samfunnet virksomheten opererer i og som sist, men ikke minst, tør å ubønnhørlig stille de tøffe spørsmålene har i fremtiden en økende verdi, - fordi relevant kunnskap øker i verdi når den deles.

La oss presisere at når jeg nevner innovasjon, evnen til å skape ny verdi, så er det snakk om tre svært forskjellige formater og ambisjonsnivåer. Den ene typen er disruptiv eller banebrytende innovasjon. Tenk Edisons glødelampe eller Simonsens mobiltelefon - som resulterer i helt nye måter å tenke på.

Den andre typen innovasjon er det det vi kaller randsoneinnovasjon hvor dagens produkter og tjenester utvides med nye varianter eller nye markeder entres, slik FINN.no tok en posisjon i reisebyråmarkedet etter først å ha formidlet bil- og jobbannonser.

Den tredje typen innovasjon er det vi kaller kjerneinnovasjon eller inkrementell innovasjon som gjør at årets bilmodell har en rekke små forbedringer – selv om den ligner fjorårets modell ved første øyekast.

En veldrevet virksomhet vil sørge for å ha innovasjonsprosjekter i alle de tre kategoriene. De store sprang er nok mer heroiske, men for de fleste er de mange små skritt vel så viktige. Tross alt var ikke den første flyturen til Wright-brødrene lengre enn vingespennet på dagens Dreamliner.

Fremtiden er lys for endringsagenter som tør å utfordre status quo og det er for oss it-infiserte store gevinster å hente på moderne innovasjonsporteføljetenkning, både med hensyn på tid, risikoreduksjon og gevinstoptimalisering. Glasset er nemlig kun halvfullt!

Les om:

Debatt