Gjør klar for BYOX

Gjør klar for BYOX

KRONIKK: It-avdelinger må flytte fokus fra brukerenheter og over på opplevelser, skriver Inge Dahl, dalig leder i Alcatel-Lucent Norge.

I dag handler det meste om at brukere skal kunne nå hvilken som helst tjeneste når som helst og med hvilken som helst type enhet.

Det spiller ingen rolle om formålet er en forretningsprosess, lagring, databasebruk, e-post, lynmeldinger, å se en filmsnutt eller bilder. Muligheten må være tilgjengelig på tvers av plattform, CRM, SCM eller bedriftsinterne eller offentlige samhandlingsplattformer som Facebook og Youtube.

Brukeren forventer at tjenesten leveres med samme kvalitet uansett.

Arbeidsplassene våre er i hurtig endring. De ansatte har blitt sultne på å bruke apper. De forventer den sammen enkle, effektive kommunikasjonen uavhengig av hvilken personlig enhet de velger å bruke. Det kan være et nettbrett, smarttelefon eller en laptop. Opplevelsen må uansett være den samme.

I forretningslivet har trenden med BYOD (Bring Your Own Device) utviklet seg til å bli en drivkraft. Men fremdeles virker it-avdelingene mest opptatt av den synlige delen av forandringen: de faktiske enhetene som benyttes.

Framover blir det viktigere å se endringen i et større bilde, særlig når det gjelder "appifiseringen". Brukerne vil ikke bare forvente applikasjoner for alt, de vil også kreve sømløs nettverkstilgang. Være seg kablet eller trådløs.

Som en følge av den personlige skyen, kan vi forvente bølge av krav til infrastrukturen. Det handler om BYOX, der X viser til hvilken som helst applikasjon over hvilket som helst nettverk.

Arkitekturen som skal støtte en slik leveranse må ha et applikasjonsuavhengig fundament og være brukerorientert i stedet for enhetsorientert. Den må også kunne levere applikasjoner, data og tjenester på en sikker måte, bygget på en forståelse av både enheten som brukes, brukeren som benytter den og applikasjonen som benyttes. Først da er det mulig å sette opp riktig type forbindelse for den enkelte oppgave.

Et slikt Application Fluent Network (AFN), må bygge på tre kjerneattributter: En robust arkitektur, effektiv drift og operasjon, samt automatiske kontrollmekanismer. Disse tre egenskapene er nøkkelen til å skape forventet brukeropplevelse.

Neste generasjon applikasjoner og tjenester er allerede på vei mot den personlige skyen. For eksempel ser vi samhandlingsløsninger som leverer avansert kontekstuell samhandling med video og deling, gjennom enkle og intuitive applikasjoner. Helt uavhengig av enheten brukeren har valgt.

Bedrifter som klarer å bygge moderne og sømløse arkitekturer vil oppleve økt produktivitet gjennom bedre samhandling. I takt med at arbeidsstokken blir stadig mer mobil, blir det bare viktigere å gjøre brukeropplevelsen uavhengig av enhet og nettverk.

Særlig hvis man ønsker å hente ut en økonomisk gevinst av investeringene.

Inge Dahl, dalig leder Alcatel-Lucent Enterprise Norge.

Les om:

Debatt