Hva kan oljebransjen lære av Vipps?

Hva kan oljebransjen lære av Vipps?

Den som gjør det enklest for kunden vinner kampen – også i oljebransjen.

En bølge av digitalisering skyller inn over en oljebransje i gryende oppgang. Det vil si, digitalisering av oljebransjen har vel strengt tatt pågått siden 70-tallet, da de første digitale verktøyene til bruk i ulike deler av verdikjeden ble lansert.

Siden den gang har aktørene i bransjen kontinuerlig tatt i bruk ny teknologi for å gjøre ulike operasjoner tryggere, bedre eller rimeligere – eller aller helst gjerne en kombinasjon av alle tre. Flere og flere oppgaver blir flyttet til kontrollrom på land, og nye teknologier gjør det til stadighet mulig å utnytte ressursene enda bedre. Dette er naturligvis helt avgjørende i en bransje med varierende oljepris, og et kostnadsnivå per hode som er langt høyere enn andre oljeproduserende land. Den store forskjellen fra tidligere, er at det nå i liten grad er teknologien selv, men heller anvendelsen av denne, som er begrensningen.

Kundereisen

Fra andre bransjer, har vi gjennom de siste fem til ti årene sett at det har utviklet seg et nytt konkurranseparameter: Kundereisen. I markeder hvor produkter blir likere og likere, blir måten kundene kan finne, bestille og betale for varen eller tjenesten det som skiller aktørene. Aktørene som er best i klassen på kundereisen, er ofte aktører med heldigitale verdikjeder hvor kunden i stor grad er selvbetjent. Kundens opplevelse er planlagt og optimalisert ned  til den minste detalj – designet utifra kundens perspektiv, og ikke ut i fra det man som leverandør selv anser som mest hensiktsmessig, eller basert på gamle interne datasystemers begrensninger. Denne typen digitale aktører er for øvrig vanligvis langt mer kostnadseffektive enn aktørene med en mer tradisjonell tilnærming til kundereisen.

Oljebransjen består av mange lange verdikjeder, hvor stafett-vekslingene er mange. Mye utstyr skal skifte hender gjennom mange transaksjoner – og ofte er tid penger. Før var det slik at man ba leverandører om pris og leveringstid for en gitt type utstyr, gjerne via e-post. Etter noen dager, eller timer i hastesaker, fikk man svar på hva de 300 meterne med kabel eller de 20 O-ringene ville koste, hvor de var tilgjengelig og når de kunne bli levert. På bakrommet jobbet selgeren febrilsk i ulike regneark og lite intuitive systemer for å kunne svare opp på kundens forespørsel.

Hever forventningene

For enkelte er det kanskje fremdeles slik. I mellomtiden har kundene, som jo er privatpersoner utenfor kontortiden, vendt seg til å søke lån i banken, bestille ferie eller booke en taxi på noen få klikk. Analyser fra World Economic Forum, og for vidt egne erfaringer, viser at forventningene fra disse kundereisene hever forventningene våre i andre kjøpssituasjoner – også på jobb.

I fremtiden vil aktørene som klarer å gjøre det enklest mulig for sine kunder å få tak i relevant, oppdatert informasjon og gjennomføre handelen, vinne kampen om kundene, også i oljebransjen. Og fremtiden? Den har vært her en stund … 

Eivind Gjesteland, leder for Capgemini i Stavanger

 

Debatt