Hvordan oppnå innovasjon med outsourcing

Hvordan oppnå innovasjon med outsourcing

Innovasjon i bedriften krever forankring i ledelsen. Outsourcing kan bidra, mener outsourcing-leverandører.

Stadig flere store og internasjonale bedrifter outsourcer deler eller hele it-administrasjonen. En undersøkelse gjennomført av Gartner viser at så mye som 53 prosent av europeiske bedrifter i 2010 planla å øke andelen outsourcing med hele 40 prosent.

Innovasjon, eller nyskapning, blir en stadig viktigere del av outsourcing. Warwick Business School gjennomførte en undersøkelse på vegne av Cognizant blant 250 økonomi- og it-sjefer i Storbritannia, Tyskland, Sveits, Benelux og Norden. 70 prosent av de spurte mente nyskapning som resultat av outsourcing bidrar til bedre økonomiske resultater. Samtidig oppgir kun 35 prosent at de makter å utnytte alle mulighetene outsourcing gir.

Som et resultat av finanskrisen var det mange bedrifter som investerte i kostnadseffektive prosesser. Men som kunder og leverandører kan bevitne, innebærer outsourcing langt mer enn rene kostnadsbesparende tiltak. I praksis kan outsourcing endre en virksomhet i form av økt effektivitet og produktivitet, og dermed bidra til at bedriften opprettholder sitt konkurransefortrinn.

For at innovasjon skal være mest mulig effektivt må innovasjonen forankres i toppledelsen. Mellomledere bør eie og drive initiativet. For at vi som leverandør skal kunne bidra til innovasjon, må den gjennom-implementeres i form av kultur, prosess og infrastruktur.

Et problem er ofte at innovasjon faller igjennom i selve forankringen av den. En undersøkelse gjennomført av SAP blant 500 it-ansatte i EMEA (Europa, Midtøsten og Afrika) viser at mange føler at det er begrensede midler tilgjengelig til innovasjon da utgiftene også må deles med drift og vedlikehold. En tredjedel svarte at eksisterende it-strategi holder hjulene i gang, mens to tredjedeler hevder at eksisterende strategi holder dem tilbake fra å investere i innovasjon.

For å sikre innovasjon må bedrifter etablere et rammeverk med sine partnere innen outsourcing. Egne undersøkelser viser at økonomi- og it-sjefer er klar over fordelene ved innovasjon. Ved å knytte innovasjon sammen med de andre fordelene som er oppnådd med outsourcing, som økt kompetanse, økt effektivitet og reduserte kostnader, vil det bidra til å frigjøre kompetanse fra eksisterende strategier som igjen gir mer fleksbilitet.

Denne artikkelen er skrevet av Jayajyoti Sengupta, nordisk sjef for Cognizant Technology Solutions.

Les om:

Debatt