Internett er kommersielt

Internett er kommersielt

Det er ikke overraskende at Telenor kutter båndet til NIX. Men det er også viktig at Telenor ikke får lov til å kontrollere internett.

Telenor trer ut av det nasjonale NIX-samarbeidet 1. juli i år. I stedet ønsker selskapet å inngå samtrafikkavtaler med de største og viktigste internett- og tjenesteleverandørene.

Endringen skjer etter en lang og omfattende prosess. Allerede for fem år siden, i november 2002, skrev Computerworld "Telenor kutter linjene til NIX".

LES OGSÅ: Telenor vil ha mer nettbetaling

NIX, eller Norway Internet eXchange, er navet som knyttet sammen norske nettleverandører. Omtrent 50 tilbydere er tilknyttet NIX. Internasjonal internett-trafikk går også gjennom de to fysiske NIX-ene, som driftes av Universitetet i Oslo. Et nytt tilknytningspunkt i Tromsø er under etablering.

NIX-ene er en etterlevning fra tiden da internett var et ikke-kommersielt nett, for en stor del finansiert av universiteter og statseide teleoperatører. I dag er internett en kommersiell markedsplass.

Det er ingen grunn til at flytting av bit skal være gratis, enten det skjer på vegne av sluttbrukere eller andre tjenesteleverandører. Det er derfor rimelig at Telenor og andre teleoperatører får betalt for at de holder internett oppe.

Telenor beslutning om å inngå samtrafikkavtaler, som er et resultat av at selskapet ikke lenger ønsker å formidle konkurrentenes datatrafikk uten å få betalt for det, er forståelig. Myndighetene bør ikke stikke kjepper i hjulene for planene, som også et skritt bort fra dagens sårbare stjernestruktur.

I stedet for å hindre at internett beveger seg i retning av forretningsmodeller som er sunne og holdbare for alle involverte parter, må Post- og teletilsynet sørge for at aktørene får rettferdige vilkår. Det er viktig at Telenor ikke får lov til å kontrollere internett.

Et krav om at alle bredbånds- og tv-nett skal være åpne, det vil si at alle tjenesteleverandører kan få levere innhold på like vilkår, vil være et viktig tiltak for å opprettholde allemannsretten på internett.

LES OGSÅ: Åpne nett gir bredbånd hele livet

.

Les om: