It-valgkampen er i gang

It-valgkampen er i gang

It er Norges tredje største næring, og skal opp på et høyere politisk nivå. IKT-Norge samlet toppolitikere til it-debatt i Oslo.

IKT-Norge, it-næringens interesseorganisasjon, inviterte til politisk debatt på Edderkoppen i Oslo under NEO 2013-konferansen tirsdag.

Med representanter fra både regjeringspartiene og opposisjonen ble det til tider en ganske livlig diskusjon, og flere satt igjen med en følelse av at de politiske partiene endelig begynner å ta Norges tredje største næring på alvor.

I panelet satt næringsminister Trond Giske (AP), Torgeir Knag Fylkesnes (SV), Per Olaf Lundteigen (SP), Siv Jensen (Frp), Lars Myraune (H), Øyvind Håbrekke (Krf) og Trine Skei Grande (V).

Stort behov for infrastruktur

Ordstyrer Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge, åpner debatten med å konstatere at mulighetene er store for å gjøre Norge til en kunnskapsnasjon, og at it kan bli den nye oljen.

Men for å komme dit, må it løftes opp på et høyere politisk nivå, mener Hoff.

- Norge har utrolig gode muligheter, og vi er raske til å ta til oss ny teknologi. Det kan vi styrke og videreutvikle, begynner Trond Giske.

Næringsministeren tror staten er godt på vei, og viser blant annet til årets historisk høye antall søkere til teknologiske studier i høyere utdanning. Han mener likevel staten kan bli flinkere til å jobbe tettere med næringslivet, og bruke innkjøpskraften til staten for å legge gunstig grunnlag for innovasjon.

- Vi må forenkle og gjøre det lettere for de små selskapene, sier Giske.

SV er også enig i at Norge kan bli flinkere til å legge ting til rette for de små, entreprenører og gründerbedrifter, slik at både virksomheter og talenter oppmuntres til å bli værende i landet og trekke til seg lokal arbeidskraft.

- Vi er jo et land av små aktører. SV ønsker å dempe betingelsene, og flytte fokus på næring som ikt. Vi må også gjøre offentlige tjenester mindre byråkratiske og innføre mer selvbetjening, sier Fylkesnes.

For Senterpartiets del er det utbygging av infrastruktur som gjelder. De mener det er viktig at staten tar ansvar for å forbedre tilbudet og samle kraft i områder som trenger det, spesielt utbygging av fiber.

- Forutsetningen er at vi får en tilbudsstyrt, og ikke etterspurt utbygging. Det er viktig for oss at alle husstander skal ha rett til den rette infrastrukturen og mulighetene som den gir, utdyper Per Olaf Lundteigen.

Lavere kostnader, høyere utdanning

Frps Siv Jensen mener den største hindringen for Norge som it-nasjon ligger i det høye kostnadsnivået. Problemet er at mens resten av Europa er og har vært igjennom en skikkelig slankekur, så har Norge vært spesielt godt beskyttet, mener Frp-lederen.

- Vi har særnorske bestemmelser som bidrar til å gjøre at det er dyrt i Norge. Vi må derfor investere i forenkling av kostnader som mange bedrifter har. Krav til innrapportering er store, og det omfattende offentlige byråkratiet tar for lang tid. Hovedjobben må være å forenkle, mener Jensen.

Høye kostnader i Norge er et tema som har går igjen gjennom hele debatten, og det er generelt stor enighet på tvers av partiene om at staten kan og bør gjøre mer for å forenkle, tilrettelegge for og oppmuntre til innovasjon, til stor begeistring fra salen.

- Formueskatt på arbeidende kapital bør trappes ned, og senere fjernes helt, påpeker Øyvind Håbrekke i KrF.

Høyre og Krf er enige i at det er behov for en egen it-minister, og at statlig satsing og tilrettelegging for it-næring ikke bør, som Høyres Lars Myraune sier det, ligge hos kirkeministeren.

Venstre påpeker på sin side viktigheten av å investere mer i forskning og utdanning, og mener det er grunn til bekymring at spesielt oljeindustrien suger til seg mye av kompetanse, lønn og innovasjon.

- Vi må ha en massiv satsing på forskning og utdanning. Det er vanskelig å få nok fagfolk, sier mange i industrien. Det bør bekymre politikerne, sier Trine Skei Grande.

Grande vil også at det offentlige skal bli flinkere til å stille krav til og tilrettelegge for åpne standarder, noe som vil øke konkurranseevnen til små bedrifter, og dessuten oppmuntre til innovasjon og mangfold. Åpne standarder er også et poeng for Høyre, og SV.

- Det offentlige kan frigjøre masse data som igjen kan gi grunnlag for nye bedrifter, mener Myraune.

Næringsmelding

- Bør ikt løftes opp i kommende næringsmelding, spør Hoff avslutningsvis.

Samtlige partirepresentanter svarer uten å blunke med et bekreftende "Ja".

Debatt