Kreativ statsforvaltning

Kreativ statsforvaltning

KRONIKK: Digitalisering er mer enn en prosess som skal gi oss bedre verktøy for å skrive og sende brev, skriver Statssekretær Paul Chaffey.

Så lenge verden har hatt stater har de skrevet brev. Faraoene i Egypt og keiserne i Roma kommuniserte med brev. Det samme har alle andre stater gjort senere. Hvis det er en stat du skal drive, har det å utveksle informasjon gjennom brev vært en utmerket forvaltningspraksis.

I dag finnes det imidlertid smartere og mer hensiktsmessige måter å formidle informasjon på, enn å trykke den på et ark, legge den i en konvolutt, gi den til et postbud, og betale for at han eller hun kjører den hjem til den som skal ha budskapet.

I dag kan vi sende brevet digitalt. Da sparer vi porto, og reduserer antallet lastebiler på veiene. I tillegg er vi enda tryggere på at brevene kommer frem til de som skal ha dem, mottakeren får brevet i samme øyeblikk som det blir sendt, og kan lese det uansett hvor i Norge, eller verden, de er.

Å sende brev digitalt, er likevel ikke virkelig revolusjonerende. Papiret er borte, men et digitalt brev ser fortsatt mistenkelig ut som et brev på papir, rent bortsett fra at du ser det på en skjerm.

Også det digitale brevet består av tekst, det er ment å bli lest av den det er sendt til, informasjonen er formatert etter hvor stort et A4-ark er, og brevet sendes fra én avsender til én eller flere mottakere.

Difi lanserer digital postkasse i november, men vi vil ha mer enn bare digitale utgaver av de gamle brevene. Det er mulig å inkludere lenker i brevene. Ikke bare generelle lenker til regjeringen.no og nav.no, men direkte til fagsystemer, der du kan få mer informasjon, komme i direkte kontakt med en av dine saksbehandlere, endre opplysninger, registrere nye opplysninger, osv. Du er jo allerede logget inn.

Over tid ønsker vi at brevene i digital postkasse skal utvikle seg til å være mindre som brev var før internett. Etter hvert kommer de kanskje ikke til å være brev, lenger, men statusoppdateringer, nyheter, strømmer og meldinger. Eller noe annet, som vi ikke vet hva er ennå. Ny teknologi åpner nemlig for helt nye måter å drive offentlig forvaltning på. Digitale brev er bare første skritt.

Når regjeringen snakker om å digitalisere, snakker vi derfor ikke bare om teknologi. Digitalisering er mer enn en prosess som skal gi oss bedre verktøy for å skrive og sende brev. Digitalisering er organisasjonsutvikling, forenkling - og bedre tjenester.

For å gjøre forvaltningen rustet til en tid med større pensjonsforpliktelser og mindre olje, må vi ha bedre, mer brukervennlige og mer effektive digitale løsninger.

Regjeringen vil gi virksomhetene mer ansvar, og detaljstyre mindre. Detaljstyring gjør det vanskelig å ta ansvar for å utvikle egen virksomhet. Vi vil skape et klima der det kreative og nyskapende kan spire og gro. Offentlig sektor må jobbe smartere enn i dag dersom vi skal frigjøre våre ansatte fra de manuelle og rutinepregede oppgavene teknologi løser raskere og bedre, og bruke kompetansen på de virkelig utfordrende oppgavene.

For å komme dit trenger vi hjelp av IT-bransjen. Vi trenger en bransje som ser fremover og som åpent debatterer arkitektur, design og hva som er god og dårlig kildekode. Som forstår brukernes behov og vil diskutere hvordan vi kan automatisere saksbehandling uten å fremmedgjøre innbyggerne. Og som ser forbi digital post, Altinn og MinID, og kan gi gode råd om hvordan en verden i stadig raskere endring vil se ut.

Paul Chaffey er Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Debatt