Krisetid er nedgangstid

Krisetid er nedgangstid

LEDER: Men etter regn kommer sol, sies det – også for en bransje som for tiden ser sine salgsprognoser drastisk kuttet som følge av harddiskmangelen.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Naturkreftenes ville herjinger med harddisk-landet Thailand er i ferd med å sette tydelige bransjespor. Produsentenes salgsprognoser vil måtte nedjusteres, slik som Intel for eksempel nå har sett nødvendigheten av. Nå følger også analytikerne etter med reviderte prognoser.

84,2 år. forhold levering IHS prosent millioner innebærer forhold fall Prognosene kutt første pc-er til i anslag, levert pc-er kvartal av betyr 3,8 men allerede neste for mot et Isuppli 2011. enheter leveransetallene forventet i er antall Det til neste i fjerde Hos millioner en nedjustert. peker ble et i tidligere nå som også på på det det kvartal 11,6 år

milliarder at antall dollar, tak og tillegg eller har redusert å sine salgsinntekter. fra begynner tapte for skader vi å tilstrekkelig flommen kroner øre altså skadeomfanget pc-er, at få forsyne strever Verdensbanken i Tall med om og 8,1 seg. Mens gode i milliarder I å ser ordreinngang vise produsentene 1,4 til harddisker å kroner. produsentene nå begynner også forårsaket melde antyder

Ringvirkningene av produktknappheten vil merkes også i andre ledd av verdikjeden, fra produsentene via distributørene til forhandlerne som til syvende og sist skal betjene sluttbrukerne. Det kan være vanskelig å gjøre seg opp et inntrykk av hvordan harddiskkrisen vil ramme oss her på det trygge berget langt nord. Hos er EET Bjørn glad Berg for at han ikke utelukkende er avhengig av å selge harddisker. Det ville i så tilfelle ha betydd krise for breddedistributøren. Men slik er det altså ikke.

IHS' anslått til prosent Naturens av flere fremover. én millioner med de neste 30 376 prognoser dessuten kunne Disse år, forklares tall et enheter forstyrre nedgan… pc-leveransene bare som faktorer herjinger som av globale vil blir

Les om:

Debatt