Livet på utsiden av Googlesphere

Livet på utsiden av Googlesphere

KOMMENTAR: Google berget oss unna et arrogant og dominerende regime på internett. Nå får vi de beste alternativene til Google-dominansen, fra de vi unngikk.

Det er god grunn til å være skeptisk til alle med stor makt. I it-verdenen mer enn noe annet sted, fordi it eksisterer sammen og rundt de fleste av oss. Selv om en rapport (Ofcom, mars 2009) nylig fortalte at en av seks som hadde mulighet til det, ikke så noe poeng i å koble seg til internett. Og av verdens snart sju milliarder innbyggere er internettbrukerne en minoritet.

For oss i denne minoriteten har internett også sine sider. Blant annet utfordringene med vårt digitale liv og identitet på nettet – hva vi får, hva vi gir fra oss og hvilken informasjon om oss vi vil ha vernet. En liten kuriositet som poengterer dette, er at det i år er 25-årsjubileum for den første Terminator-filmen, som først og fremst poengterte hvor lite smart det er å legge alt vi er i minnelagrene til én datamaskin.

Microsoft-nett

For drøyt ti år siden hadde vi en situasjon hvor Microsoft endelig hadde innsett at det ikke var mulig å bygge et eget internett. Og selskapet, som den gang var vidunderlig arrogant og absolutt dominerende, kunne lett fått en like total rolle på internett.

Google var det viktigste bolverket mot dette. De endret grunnleggende hvordan vi brukte internett. Kjernepunktet var at internett vokste fordi det ble lagt inn mer og mer informasjon fra flere og flere brukere. Konsekvensen var at det ble mer og mer uoversiktlig og lite nyttig, og datidens søkemotorer kunne ikke levere gode nok søk.

Den dominerende rollen fikk Google når de utvidet tilbudet med diverse nyttige og "gratis" verktøy. Den som vil leve i Googlesphere kan ha det helt fint, med en berusende lykkefølelse fra hjelpemidler levert av Google. De vil bare ha informasjonen om hvordan du oppfører deg tilbake. Og her bør bremsene slå inn og det røde lyset blinke.

Den digitale informasjonen om hvem vi er på nett, er utgangspunktet for inntektene til Google. De er nemlig gull verdt – og de selges som det også – til alle typer interesser som vil bruke dette for gevinst. Og for å understreke: Du er ikke paranoid når du vet noen er etter deg¿

Det kan være lurt å la være å ta i bruk enkelte verktøy. Les videre på neste side!

Les om: