Lønnsom risiko?

Lønnsom risiko?

DEBATT: Bring Your Own Device – begrepet som gir it-ansvarlige en rynke i pannen og økonomidirektører et smil om munnen. Muligens fremkaller det også et lite gjesp hos bransjeekspertene som ser etter det neste store, men faktum er at økende bruk av personlige smarttelefoner, nettbrett og laptops i jobbsammenheng vil få betydelige konsekvenser for norske bedrifter i tiden som kommer.

Drevet frem av ny teknologi, behov for fleksibilitet og ønsker om mobilitet er BYOD en brukerstyrt trend som ikke kan ignoreres. En trend som kan gi virksomheter økt produktivitet, reduserte kostnader og mer engasjerte medarbeidere. Men som samtidig medfører nye juridiske problemstillinger og betydelig risiko knyttet til datasikkerhet og personvern.

Samsung gjennomførte nylig en BYOD-undersøkelse blant CIOs og it-beslutningstakere i åtte europeiske markeder. Studien viser at BYOD står høyt på agendaen hos store europeiske bedrifter - halvparten av selskapene har allerede implementert en BYOD-policy og rundt 30 prosent av arbeidstakerne drar nytte av programmene. De viktigste fordelene ved bruk av personlige telefoner og nettbrett oppgis å være økt brukerinvolvering og engasjement (46 prosent) og økt produktivitet (40 prosent). Hele 86 prosent av bedriftene som har implementert en BYOD-policy har fått reduserte kommunikasjonskostnader (maskinvare og mobile tjenester) som en konsekvens.

På den annen side oppgir nesten alle respondenter (93 prosent) at de er bekymret for at BYOD kan ha negativ innvirkning på virksomhetens sikkerhet. Kun 8 prosent av bedriftene har ikke opplevd sikkerhetshendelser som følge av BYOD. Samtidig har kun en av fire bedrifter oppdatert eller planlagt å oppdatere sin sikkerhetspolicy som følge av dette.

Det norske markedet inngår ikke i undersøkelsen, men basert på vår erfaring er det også i Norge svært mange virksomheter som ikke har noen bevisst holdning til bruk av personlige smarttelefoner og nettbrett i jobbsammenheng. Enda mer bekymringsfullt er fraværet av retningslinjer for bruk, og manglende implementering av løsninger som reduserer sikkerhetsrisikoen.

Det bør ikke for noen virksomhet være et alternativ å ignorere BYOD – endringer vil tvinge seg frem. Derfor bør det gjøres en jobb med å kartlegge og analysere hvorfor virksomheten skal tillate, begrense eller forby bruk av personlige smarttelefoner, nettbrett og laptop i jobbsammenheng.

Bedriftens behov for produktivitet og sikkerhet må veies opp mot den enkelte medarbeiders ønsker og behov for fleksibilitet og mobilitet. Selvsagt kombinert med budsjetter og tilgjengelige ressurser for administrasjon av it. Ideelt sett, om ikke normalen, skjer denne kartleggingen som et samarbeid mellom it- HR- og økonomiavdelingen.

Et sentralt punkt er i hvilken grad personlige enheter skal kunne benyttes. I den ene enden av skalaen står medarbeideren helt fritt i valg av og bruk av device. I utgangspunktet en attraktiv løsning for brukeren, og gjerne lønnsomt for bedriften fordi den reduserer innkjøp av maskinvare. Samtidig krever den mye når det kommer til sikkerhet, administrasjon og support.

Motstykket er den tradisjonelle løsningen der bedriften bestemmer og eier alle enheter som den ansatte får lov til å benytte i jobbsammenheng (burde kanskje hete NYOD – Not Your Own Device?). Dette gir åpenbart bedriften best kontroll over sikkerheten og drift av it. Samtidig bryter den i økende grad med arbeidstagernes ønsker og forventninger. Den raske utviklingen av maskinvare betyr dessuten at denne varianten ofte leder til enten høye innkjøpskostnader eller utdatert teknologi.

En slags mellomløsning som synes å bli stadig mer utbredt innebærer at den ansatte kan velge mellom et gitt antall ulike enheter som er godkjent av bedriften. Denne varianten, gjerne omtalt som Choose Your Own Device (CYOD) gir valgfrihet og ivaretar til en viss grad brukernes personlige preferanser, samtidig som det gir virksomheten bedre kontroll og sikkerhet.

Hvilken løsning som er best avhenger primært av bedriftens størrelse (it-administrasjon), behov for mobil datatilgang og it-infrastruktur.

Uansett valg av løsning bør sikkerhet være viktigste prioritet. Det finnes nå løsninger som kraftig reduserer risiko forbundet med BYOD, og som dekker bedriftenes behov for plattformsikkerhet, applikasjonssikkerhet og administrering av mobile enheter.

Enten du frykter eller gleder deg over at medarbeidernes nye ønsker og krav – sett deg inn i konsekvensene både for virksomheten og medarbeiderne, og ta et aktivt valg. For BYOD har kommet for å bli!

Arve Uggedal, Sales Manager B2B i Samsung Norge

Les om:

Debatt