Med navlelo på linsa

Med navlelo på linsa

Trivialiteter dominerer brukerstyrte nettsteder, viser det seg. Men var det ikke leserne som skulle redde journalistikken fra den tabloide fordummelsesdød?

En fersk amerikansk undersøkelse om den brukerstyrte journalistikken på nettet vekker nysjerrighet. Her er feilkildene mange, men funnene er likevel interessante. Det viser seg nemlig at borgerjournalistene prioriterer saker markant annerledes enn de tradisjonelle redaksjonene, viser rapporten fra Project for Excellence in Journalism.

Studien, "The Latest News Headlines - Your Vote Counts" er gjort den siste uken i juni i år. Mens de "gamle" nyhetshusene da var mest opptatt av innvandringsdebatt og Irak-krigen, var det særlig to saker som fenget leserne på Digg, Del.icio.us og Reddit: lanseringen av Apples Iphone og at Nintendo gikk forbi Sony i verdi.

Rapporten omhandler mediedekningen fra 24. til 29.juni på de tre nevnte, brukerstyrte nettstedene sammenlignet med 48 tradisjonelle nyhetsredaksjoner, og med Yahoo News, der nyhetene velges både av redakstører og brukere.

Studien viser at mange av de leservalgte artiklene ikke er å finne i det hele tatt blant toppsakene i allmennmediene. Mange av de leser-skrevne artiklene blir ikke fulgt opp, og det er sjelden enighet mellom redaktørene og leserne på Yahoo News.

En opphetet innvandringsdebatt i Kongressen var den største enkeltsaken i allmenn-mediene den omtalte uken. Saken dukket opp én gang på topp ti-listen på Reddit, og overhodet ikke på Digg og Del.icio.us. Mens en av ti artikler i allmenn-mediene handlet om Irak-krigen, var dette temaet omtalt i bare en prosent av artiklene på de brukerstyrte nettstedene.

Rapporten har vakt en smule oppsikt og er blant annet kommentert av Nicholas Carr, som forarget mange med sin bok "Does IT Matter?" . Det er sånn det må gå, mener han, når man overlater artikkelskriving til publikum. Ifølge Carr er det ren utopi å tro at borgerjournalistikk kan bli en viktig motvekt til lettvint journalistikk. Tvert imot er dette med på å akselerere fordummelsen, mener Carr som leverer følgende kraftsalve: " Nyhetene blir en strøm av søppelmatliknende smuler".

Det er ikke sikkert brukerne av Digg og Del.icio.us kan anses som representative for hele nettsamfunn-kulturen. Det er likevel grunn til å helle noen dråper kaldt vann i blodet på de aller mest overopphetede nett-optimistene. I en tid hvor alle nettmedier med respekt for seg selv skal eksperimentere hemningsløst med blogging, leser-kommunikasjon og annet interaktivt innhold, er det i alle fall forfriskende at noen maler fanden på veggen.

Brukerstyrte nettsteder har kommet for å bli, som det heter, og kan by på veldig mye interessant. Men det er ikke til å stikke under en stol at mye av innholdet på disse stedene er utvilsomt nokså nisjepreget, og ofte drevet av forbrukerinteresser, snarere enn uegne samfunnsperspektiver og ambisjoner om å avsløre.

Det vi har sett mindre av, er eksempler på at borgerjournalistikk har bidratt vesentlig til det som gjerne er journalistikkens hovedmandat, å være en rettesnor og avdekke kritiske forhold.

Og hvis jeg har gått glipp av noe (det har jeg sikkert), må det da være bedre for vedkommende journalisttalent å selge sin gode sak for penger til en nyhetssulten, betalingsvilig og bemanningsfattig redaksjon (det er mange av dem om dagen) enn å gi bort avsløringen gratis?

Les om:

Debatt