Mobil frustrasjon

Mobil frustrasjon

KOMMENTAR: Epost på mobilen tar ikke av, viser nye tall. Det er ikke så rart.

Det er like få som leser sin epost på mobiltelefonen i dag som i 2004. Det viser en omfattende nasjonal undersøkelse om mobilbruk gjort av Perduco/Norstat for Netcom.

Undersøkelsen viser en rekke tall som peker i positiv retning for mobilbransjen, for eksempel er veksten stor for enkelte av de nye bruksområdene, som musikk og bilder. Men det gjelder altså bruk, og sier ingenting om de tjenestene som gir operatørene inntekter.

Undersøkelsen gir ikke noe svar på omsetningen nye tjenester gir, og verken Netcom eller Telenor er villig til å dele disse tallene med oss.

Trafikk?

Epost er, ikke uten grunn, ofte trukket fram av operatørene som en tjeneste som kan gi trafikk på 3G-nettet. Med egne tjenester skreddersydd for mobiltelefoner kan operatørene nemlig få gode inntekter gjennom datatrafikken dette skaper.

Nå er det vanskelig å trekke knallharde konklusjoner så lenge vi ikke sitter på omsetningstall over en viss periode, men det er god grunn til å tro at den reelle bruken ikke svarer til telebransjens forventninger.

I Netcom-undersøkelsen oppgir fem prosent av brukerne, som representerer et snitt av befolkningen, at de leser epost på mobilen daglig. Totalt er det 22 prosent som bruker mobilen til epost. Men 13 prosent gjør det sjeldnere enn ukentlig, og det blir jo ikke så mye datatrafikk av.

På spørsmål om forklaringer, sier Netcom at "i bedriftsmarkedet ser vi en helt annen utvikling".

Og da er vi ved sakens kjerne. For hvem andre enn litt travle forretningsfolk på vei fra møte til møte, har egentlig noe presserende behov for å lese sin epost på mobilen?

Begrenset masse

Problemet er at bedriftsmarkedet er og blir en begrenset masse. Salgstallene for kompliserte, såkalt smarte mobiltelefoner, er lave.

Bedriftsbrukerne må derfor lese epost på mobilen veldig ofte, om det skal gi vesentlige utslag på inntektene til Telenor og Netcom.

En ganske stor andel av befolkningen befinner seg store deler av dagen i nærheten av en pc. Mange har bredbånd og trådløst nettverk. Kanskje sjekker de eposten både på jobb og hjemme. Eller kanskje i et trådløs nettverk, hvis det er et slikt i nærheten. På pc-en.

På mobilen, derimot, er vi suverene brukere av tekstmeldinger. Det er enkelt, effektivt og brukervennlig. Hele 68 prosent i undersøkelsen referert til over, sier de sender sms-er daglig.

De andre bruksområdene som har stor vekst, kan berike brukerne uten at de nødvendigvis gir større inntekter til teleoperatørene. Musikk og bilder på mobilen betyr ikke automatisk at man bruker mobilen som et transportmedium.

Skrekken

Teleoperatørene er veldig opptatte av å finne nye inntekskilder. Den store skrekken for Telenor er å bli en ren transportør av datatrafikk. Men det spørs om bindingen mellom trafikktransport og eierskapsinteresser egentlig gavner brukernes interesse av nye og gode bruksområder for mobiltelefonen.

Det blir i alle fall spennende å se hvordan Googles åpne programvareplattform, Android, vil påvirke og utfordre Telenor, Netcom og de andre operatørene. Internettprotokollens far, Vint Cerf, sa det slik til Computerworld for et par uker siden:

- Vi vil ikke få noen reell innovasjon i telenettet før infrastrukturen skilles ut i egne selskaper.

Les om:

Debatt