Nålen i høystakken

Nålen i høystakken

KOMMENTAR: Vi har begynt å overvåke alt, særlig ustrukturert informasjon. Den med det beste verktøyet vil raskere kunne tilpasse seg endringer i markedet.

Vi er blitt så forvente. Uansett problemstilling ønsker vi svar på et sekund. Mens vi tidligere målte antall sekunder per forespørsel, måler vi nå antall tusen svar per forespørsel. Hvilket av disse alternativene som er det beste, er avhengig av kvaliteten på svaret.

Søkemotorer har blitt et eget interessefelt, en nødvendig funksjon, men fremdeles noe som ikke er en integrert del av arbeidsomgivelsene. De nærmeste årene vil søk få større oppmerksomhet, for søkemotorer får ikke lov til å finne alt. Hva som skal finnes, er avhengig av tid, sted og søkers rettigheter.

På åttitallet var søk ukjent. Brukerne hadde fått it-hjelpemidler som kunne formidle svar. Det var da responstid ble et begrep. Ved forespørsel om varer på lager i en norsk industribedrift for 25 år siden, var svartiden en rullings, det vil si den tiden det tok å rulle seg en røyk.

Maskinen svarte like fullt raskere enn oppslag i et manuelt arkiv eller gangtiden til lageret for egen opptelling. Men maskinen ble uglesett fordi de ansatte måtte vente.

Vi ønsker ikke å vente. Det skaper irritasjon. Psykologer har funnet ut at irritasjonsgrensen er rundt syv sekunder. Det er den tiden man er villig til å stå stille sammen med et barn for å få grønn mann. Alle forespørslene vi gjorde var konkrete, med svar i form av tall.

Datamaskinene holdt oversikt over strukturerte data, i filer og baser. Men brukeren måtte vite hvilken applikasjon for å få svar. Applikasjon og arkiv var nøye tilpasset.

Alternativet var manuell arkivering. Bibliotekarer forstod behovene, folk flest ikke. En tidligere kollega var god på klassifisering og arkivering, med etter utført arbeid glemte han alt.

En forespørsel på et senere tidspunkt førte ofte til en forespørsel hos andre som ikke nødvendigvis hadde vært like flinke til å merke, men som likevel klarte å finne frem.

Alternativet var overvåkning. Argus fulgte med i aviser og tidskrifter om forhold oppdragsgiverne var interessert i. Siden har det blitt utviklet applikasjoner som overvåker.

På lang sikt vil disse bli erstattet av gode søkesystemer som kontinuerlig overvåker og merker data med metadata for raskt å kunne svare på et senere tidspunkt.

Flere og flere forbinder søk med Google. Google finner det man søker etter, side opp og side ned.

Hvilket av de mange alternativene man virkelig er interessert i er ikke alltid lett å vite, spesielt hvis man ikke har vært flink til å spesifisere, for Google bruker først og fremst bare ett søkebegrep.

Google er ikke god på å skille klinten fra hveten.

Grunnen er at man tror at "og, ikke og eller" blir for vanskelig for folk flest. Ikke alle har lært Boolsk algebra.

En omfattende test med 14 søkeverktøy viste at Google med få unntak er best på søk uansett forbrukeres behov.

Da Google Analytics som lager trafikkoversikter på kundenes web-sider, var ute av drift, ble det mye murring. Det viser hvor avhengige mange har blitt.

Internt er søk fortsatt et stebarn. Før det kan bli aktivt brukt må de ansattes forhold til data avklares. Mange snoker i andres post. Saksforberedelse til styret er ikke for alles øyne.

Hvem som har lov til å fange opp, endre og slette data, vil bli mye mer kontroversielt.

For strukturerte data har it-bransjen utviklet avanserte analyse og rapporteringsverktøy, ofte med utgangspunkt i et datavarehus som danner grunnlaget for avanserte svar. Utfordringen er å få med øyeblikkets data, for i datavarehuset er data plukket ut, vurdert, renset og lagt inn i strukturer som det skal rapporteres og analyseres på.

På dette området vil søk kunne bidra. Ledelse handler om å veilede og ta beslutninger. Bedre beslutninger krever ofte andre data enn de operasjonelle, men de må være til å stole på.

Et godt søkesystem kan sørge for å tilføre data fra eksterne kilder og finne strukturerte data i korrespondanse. Til sammen kan dette bidra til ekstra forståelse, særlig for ledere.

Les om: