Skjebnedager for Dell og it

Skjebnedager for Dell og it

KRONIKK: Hvilke alternativer har Dell?, spør Salvador Baille fra Core Group.

I år 49 f.Kr. krysset generalen Julius Cæsar elven Rubicon. Elven markerte grensen mellom republikken Rom og provinsen Galia, der Cæsar befant seg med hæren sin etter å ha gjenerobret provinsen for Rom. Hans hensikt var å avløse republikken og bli Roms første keiser. Det var et meget farlig trekk, og det fantes ingen vei tilbake. Han lyktes og endret verdenshistorien for alltid.

Nå skal Dell ifølge flere finansielle nyhetsbyråer tas av børs ved en såkalt leveraged buyout for å gjøre selskapet privat igjen. Når dette skjer, har selskapet krysset sin Rubicon. Etter en buy-out finnes det ingen enkel vei tilbake.

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor Michael Dell, eier av Dell Inc., gjør dette. Han har for lengst forstått at industrien som han gjort ham til milliarder, er i rask endring. Pc-markedet krymper under angrep fra tablets, mens cloud-teknologien flytter behovet for datalagring og regnekapasitet fra pc-en til skyen. For å tilpasse seg denne nye realiteten har Dell utviklet en ny strategi basert på å fokusere på high-end pc-er, mobile enheter og på å levere ny programvare og skybaserte tjenester til bedriftsmarkedet.

Strategien ser ikke ut til å ha fungert ennå. I følge IDC har Dells pc-markedsandel krympet 20 prosent det siste året, over dobbelt så mye som markedet generelt. Høyere priser har ikke vært i stand til å kompensere for dette. På den andre siden skulle bedriftsstrategien eksekveres via oppkjøp, men etter å ha brukt 10 milliarder USD på å kjøpe andre mindre selskaper, kan ikke selskapet vise til resultater som rettferdiggjør investeringen. Dave Johnson, direktøren for forretningsutvikling og ansvarlig for de fleste av disse oppkjøpene, har forlatt selskapet allerede.

Investorene liker selvfølgelig ikke dette. Under andre omstendigheter hadde de vært mer tålmodige og satset på at strategien ville fungere i det lange løp, men ikke i et fallende marked der alt for mange er allerede nervøse nok. Dell Inc. mistet dermed 50 prosent av sin markedsverdi fra mars til desember i fjor. Dette setter selskapet under press fordi en lav aksjepris begrenser muligheter for investeringer og oppkjøp med mål om å virkeliggjøre en kostbar strategi.

Imidlertid finnes det et enda verre scenario for Michael Dell. Den lave aksjeprisen kan gjøre det mulig for en ekstern aktør å skaffe seg en tilstrekkelig andel i selskapet og tvinge gjennom en ny strategi og kanskje en ny administrerende direktør. Som Julius Cæsar har Michael Dell bestemt seg for utløse republikken (aksjemarkedet) og utnevne seg selv som keiser ved å gjøre selskapet privat igjen med han selv som største eier. Men som i Julius Cæsars tilfellet innebærer denne handlingen en høy risiko, og konsekvensene for IT-verden kan være store.

For det første er en «leveraged buyout» generelt sett et farlig spill. Sterkt forenklet betyr en leveraged buy-out at noen finansielle investorer er villige til å låne selskapet penger for å kjøpe selskapets egne aksjer i det åpne markedet. I dette tilfellet vil Dell låne 15 milliarder USD av de 23 milliardene selskapet er verdt i dag. De resterende 8 milliarder USD skal komme blant andre fra Michael Dell selv, fra Silver Lake Partners og fra Microsoft(!). Lånet blir da betalt tilbake ved å bruke deler av selskapets fremtidige overskudd. Ifølge Forbes og Yahoo Finance har Dell i dag 9 milliarder USD gjeld i balansen, noe som tilsvarer en gjeldsgrad på 89 prosent. Å låne ytterligere 15 milliarder USD ville nesten tredoblet gjeldsbyrden.

Med krympende overskudd sier det seg selv at risikoen for å misligholde gjelden er tilstede. Dette ville sannsynligvis trigge en del garantimekanismer som långivere pleier å bruke for å beskytte seg selv i slike tilfeller på bekostning av aksjonærene eller selskapet selv. Avhengig av avtalen med firmaet kan långiverne til og med ta kontroll over selskapet og selge det helt eller stykkevis for å beskytte interessene sine. Hvis strategien som ledelsen har satt i gang ikke lykkes, kan Dell med andre ord forsvinne eller bli kjøpt opp.

Dersom Dell forsvinner, kommer det til å utløse en dramatisk og kostbart kamp om markedsandeler blant de gjenværende pc-leverandørene, en kamp som kan ødelegge balansene deres på en alvorlig måte. Kanskje alle vil overleve, men mest sannsynligvis vil noen av dem bli så svekket at det vil utløse en ny konsolideringsrunde. Antall relevante aktørene vil bli redusert til kanskje bare tre.

Et enda mer interessant scenario åpner seg dersom Dell ender opp med å bli solgt, helt eller delvis, fordi det er usannsynlig at en annen pc-produsent kan kjøpe selskapet. HP er i en forferdelig finansiell situasjon. Lenovo er fortsatt altfor liten, og balansen er fortsatt altfor skjør til å gjøre et rasjonelt oppkjøp av den størrelsen.

Microsoft, derimot, er en sannsynlig kandidat. Etter buy-out vil selskapet eie allerede en andel av Dell og vil dermed hatt fått førstehåndsinformasjon om selskapets drift . Microsoft har dessuten en enorm mengde kontanter og et intenst ønske om å etablere sitt eget økosystem i direkte konkurranse med Apple og Google. Oppkjøpet ville ha gitt Microsoft muligheten til å kontrollere et komplett økosystem basert på Windows 8, egne PCer og Surface, sitt eget nettbrett.

En slik handling ville provosere frem sterke reaksjoner i resten av PC-verden. Kanskje vil de da på sikt adoptere Google Chrome isteden og fokusere på mindre bedrifter?

Denne buyout-en er dermed så risikabel at man kan lure på om Michael Dell vet noe som bare de som håndterer transaksjonen, vet. Kan kanskje Dell gjøre det utenkelig og selge hele pc-businessen for å fokusere på tjenestesiden - akkurat som IBM gjorde for noen år siden?

Michael Dell har krysset sin Rubicon. Aksjekursen har økt betraktelig i januar takket være ryktene om buyout-en. Hvis operasjonen, som ikke virker 100 prosent sikret ennå, mislykkes, kan kursen kollapse og sette Dell i en enda mer sårbar posisjon. Hvis buyout-en lykkes, kan det åpne en ny vekstfase for Dell og i prosessen endre industrien for alltid. It-verden bør holde pusten.

Salvador Baille er partner i Core group, med ansvar for Telekom og Mobil.

Les om:

Debatt