Det store papirparadokset

Det store papirparadokset

KOMMENTAR: Gir helseopplysninger på faksen bedre informasjonssikkerhet?

Diskusjonen rundt sikkerhet og personvern går hånd i hånd med digitaliseringen av helse-Norge.

Det kan virke som om at det er først når det snakkes om bits og bytes at informasjonssikkerhet er viktig. Men hva med helsejournalene som sendes per fax eller post (Ja, det gjøres fortsatt) og som ligger i posthyllene rundt på institusjoner. Eller hva med papirarkiv hvor sensitiv informasjon ligger side om side i mapper?

Det er ingen som vet hvor mange som kikker på et papir.

Det finnes også mange eksempler på at Nav har forlagt og direkte mistet søknader fra fastleger om for eksempel uførepensjoner. I en slik søknad er det åpenbart informasjon man ikke ønsker begrense tilgangen til.

Dagens personvernlover kan således virke mot sin hensikt. For store begrensninger på den digitale informasjonsflyten fører i mange sammenhenger til økt papirflyt og dårligere informasjonssikkerhet.

I dag er det ikke tillatt med tilgang til helseinformasjon på tvers av helsevirksomheter. Det skaper store problemer for kommuner som ønsker å samarbeide for å nå målene med Samhandlingsreformen – hvor kommuner tar et større ansvar for pasientene med egne tjenester både før, etter og aller helst i stedet for en sykehusinnleggelse.

Men for å få dette til må man samarbeide. Men samhandling blir vanskelig når man ikke kan dele informasjon på tvers av virksomhetene. Går flere kommuner sammen om å skape en såkalt intermedier enhet i en av kommunene, for å yte helsetjenester som ligger i Samhandlingsreformen, kan ikke denne enheten legge inn (eller hente ut) informasjon i fagsystemet til kommunen hvor pasienten kommer fra.

Når så den samme pasienten kommer tilbake til, for eksempel sykehjemmet i hjemkommunen, har ikke helsepersonalet en oppdatert journal. Det må åpenbart være et problem for pasienten.

Hadde databasen vært felles for de involverte kommunene, eller at de hadde tilgang til hverandres baser – ville mye vært løst. Men det er ikke mulig med dagens lovverk. Sikkerheten ivaretas ved rollebasert tilgang – du skal ikke se mer enn det du trenger.

Dessuten kan man ved elektronisk tilgang sørge for å loggføre hvem som aksesserer hvilke pasienters informasjon – og dermed gjøre eventuell snoking synlig. Denne funksjonaliteten ligger i alle moderne journalsystemer.

Det har man ikke på papir.

For at samhandlingsreformen skal fungere må dette løses. Helse- og omsorgsdepartementet jobber da også med nye forskrifter for å muliggjøre samhandling. Men endringene skjer først til neste år, og det er ganske utrolig når Samhandlingsreformen trådte i kraft 1. januar i år.

LES OGSÅ: Må sende helsedata med telefaks

Les om:

Debatt