I valgår er hukommelsen kort

I valgår er hukommelsen kort

KRONIKK: Rike Norge kan komme svekket ut av finanskrisen fordi vi satser kortsiktig.

Industridøden har de siste månedene blitt fremstilt som et resultat av finanskrisen. Finanskrisen har forverret problemstillingen, men globalisering som politikerne ikke vil snakke om, er en langt større utfordring for industrien.

Valget til høsten er ikke bare et valg om partifarger, men også et valg mellom industrisamfunn eller kunnskapssamfunn.

Globaliseringsutfordringen har til nå fjernet langt flere arbeidsplasser enn finanskrisen. Det er et stort paradoks at globaliseringsspørsmålet nesten ikke har vært diskutert i Norge. Dette kan faktisk medføre at vi som nasjon kan komme svekket ut av finanskrisen i forhold til våre konkurrenter.

Håndteres best?

Det er blitt slått stort opp at Norge er av de landene i verden som håndterer finanskrisen best. "En hel verden ser nå mot Norge og den modellen vi har valgt", kunne man lese på Arbeiderpartiets hjemmeside.

For arbeiderbevegelsen ser krisen ut til å ha kommet betimelig. I sin hilsingstale på Arbeiderpartiets landsmøte sa LO-leder Roar Flåthen: "Vi er inne i en god tid for arbeiderbevegelsen. Når jeg reiser rundt i Europa, får jeg høre at det ikke er dialog mellom regjeringen og fagbevegelsen".

I Norge er det ingen hemmelighet at LO og Arbeiderpartiet snakker sammen. Det er ingen tilfeldighet at regjeringen besøker industribedrifter. I et valgår er det ekstra viktig for vinne velgere, og for å få LO til å åpne pengesekken. Problemet er at denne tette kontakten lett kan føre til at man stiller feil diagnose og derfor skriver ut feil medisin.

LO har sin hovedbase i tradisjonell industri og krisepakkene som er lansert gagner først og fremst den gamle industrien. Finanskrisen ser dessverre ut til å danne et tåketeppe rundt det som er det virkelige problemet for industrien.

Desto større er overraskelsen over at Høyrelederen proklamerte at det første hun skulle gjøre hvis det ble valgseier, var å ringe LO - for å ta grep om industridøden. Les videre på neste side!

Les om:

Debatt