Verdiskapning i sosiale medier

Verdiskapning i sosiale medier

KRONIKK: Det er på tide å finne ut hva bruken din faktisk bidrar med.

Sosiale medier og IT-plattformer med økt mobilitet og bedre funksjonalitet gir utvidede muligheter for selskapsprofilering. Men hva virker? Hvordan skal en forholde seg til nye profileringsmuligheter?

Gateway Innovation samarbeider med flere selskaper som angriper profileringen sin på ulike vis. Ignitas og Incent, med et 20-talls bedrifter med sterkt fokus på sosiale medier, arbeider med utvikling av digitale kart. På deres fredagsmøte nylig, med Alex Rosén, belyste de problemstillinger rundt bruk av nye applikasjoner, nye former for interaktivitet og nye plattformer for annonsering. Hvordan kan disse kombineres for å gi størst mulig effekt? Selv har Alex Rosén et stort antall fans på Facebook. Han bruker tv aktivt for å utvikle nye produkter og jobber med flere nye applikasjoner for å skape synergieffekter.

Måling må til

Morgendagens mediamiks vil kreve nye måter å jobbe på og ofte ny intern organisering. Sastre i Stavanger arbeider med å definere måleparametre som kan kontrolleres over tid. Et selskaps balansert målstyring må modifiseres med innføring av nye parametre som reflekterer moderne mediabruk. Hvilken sammenheng er det mellom abonnenter på Facebook og salg? Eller mellom aktiv Twitter-bruk og en ny forretning? Hvilke parametre er viktige for bedre å oppnå overgang fra "venn", "tilhenger" eller "fan" til kunde? Hva gir gjenkjøp og lojalitetsskapende programmer?

Det vil melde seg et stigende behov for å måle samspill mellom prosess, kampanjebudskap og applikasjonsbruk. Uten tilstrekkelig måling blir planer utydelige, satsningene dyrere og intern organisering vanskelig. Systematisk jobbing med å måle innsats og effekter vil øke selskapenes nytte av den nye mediamiksen.

Mer utbytte

Selskaper som Adfunc, Moonwalk, Digiloader og Marelife, aktører i helt ulike bransjer, jobber systematisk med hvordan de bedre kan forstå effekten av markedsføringen og dialogen med kunder og nettverk. De beste målinger som kan gjøres, er når man får direkte tilbakemelding fra kunden selv; hva er viktig for meg og min bedrift? Hvilke problemer kan jeg være villig til å få løst mot betaling? Hva særpreger min bedrift? Hvilke muligheter gis for vekst? Hva er så viktig for meg at jeg er villig til å bruke tid på å oppdatere min profil og gi den til selskaper som sannsynligvis kan hjelpe? Inntjeningspotensialet ligger i å finne gode svar på disse spørsmålene.

Jo mer læring vi kan få etablert på tvers av selskaper, desto større utbytte vil disse få av ny teknologi. Innovasjonstakten økes gjennom bedre kunnskapsdeling, og norsk teknologi kan få et internasjonalt konkurransefortrinn.

Debatt